×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Právní úprava kryptoměn

  EU legislativa kryptoměn

  Právní úprava kryptoměn aneb jak se na ně dívá legislativa

  Nejdůležitější informace o právní úpravě kryptoměn

  Plánujete ve svém podnikání využít kryptoměny a zajímá vás, jaké právní nástrahy s tím mohou být spojené? Můžeme vás ujistit, že vzhledem k současnému boomu kryptoměn je tato otázka zcela namístě.

  Tato oblast totiž už dávno není tím „divokým západem“ bez jakýchkoliv pravidel, jak to možná bylo v jejích začátcích. A co víc, EU si vzala za cíl přidat ji na seznam oblastí regulovaných unijním právem. A tento cíl bude brzy naplněn.

  Ale pěkně popořadě. Podívejme se nejdřív, jak to s právní úpravou kryptoměn vypadá nyní, a na její budoucnost se zaměříme v dalším článku. Zde je to nejdůležitější, co potřebujete vědět.

  Jaká je právní povaha kryptoměn

  Stejně jako odborná veřejnost považujeme kryptoměny za nehmotnou movitou generickou (zastupitelnou) věc.

  NEHMOTNÁ je proto, protože si na daný coin resp. token kryptoměny nemůžete fyzicky sáhnout. Existují pouze virtuálně. To je jeden z důvodů oblíbenosti kryptoměn – díky jejich nehmotné povaze je jejich převod rychlý, ať už se příjemce nachází na druhé straně zeměkoule, nebo přímo vedle vás, neboť ve své podstatě převádíte druh informace ke kryptoměně jako takové a záznam o tom zůstává v blockchainu, což je síť počítačů a informací v nich uložených. Na rozdíl od platby penězi prostřednictvím banky.

  MOVITÁ je jednoduše proto, protože že jde přesunout z místa na místo bez porušení její podstaty a jednoznačně nejde o věc nemovitou (zákon navíc jednoduše říká, že co není věcí nemovitou, je věcí movitou).

  GENERICKÁ (ZASTUPITELNÁ) je proto, že jednotlivé coiny/tokeny dané jedné kryptoměny lze navzájem zaměnit, jelikož se jedná o věci stejného druhu. Pokud někomu půjčíte jeden bitcoin, nejde vám o to, abyste zpět dostali právě TEN konkrétní jedinečný bitcoin – získáte jednoduše zpět NĚJAKÝ bitcoin tedy stejně jako v případě jiné měny. To je naplnění pojmu zastupitelnosti.

  Jsou kryptoměny měnou? Většinou nejsou. Potřebuji licenci k obchodu s kryptoměnou? Licence ČNB většinou také není potřeba aneb jak se na kryptoměny dívá ČNB

  ČNB se ke kryptoměnám prozatím staví tak, že jde o zboží, nikoli o peníze či komoditu. Zároveň však dodává, že pokud daná kryptoměna či s ní prováděná transakce naplní znaky činností regulovaných zákonem, bude třeba plnit související zákonné povinnosti. Obecně lze tedy říci, že pro činnost spojenou s většinou kryptoměn, tokenů včetně NFT (non-fugitable token, tedy nezaměnitelný token) nebude třeba licence od ČNB. 

  V určitých případech ale licenci bude třeba mít, kdy příkladem mohou být stablecoiny (kryptoměna navázaná na některou nebo více oficiálních, uznaných měn neboli fiat měnu) či deriváty kryptoměn v podobě opcí, futures, swapu či forwardu. Ty mohou za určitých okolností naplnit znaky investičního nástroje dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. A to pro vás znamená povinnost získat od ČNB speciální licenci, jinak se vystavujete vysokým sankcím.

  Licenci byste museli získat také tehdy, pokud byste spravovali fond investorů, jehož prostředky byste investovali do kryptoměn, a dále tehdy, pokud byste provozovali činnost investičního poradenství. Co se tím myslí, přibližuje nařízení (EU) 2017/565 ve spojení se směrnicí (EU) 2014/65/EU (MiFiD II) a český zákon o podnikání na kapitálových trzích. Podle těch je investičním poradenstvím rada, která

  • je adresována osobě v postavení investora, potenciálního investora nebo zmocněného zástupce investora (či potenciálního investora);
  • je prezentována jako vhodná pro danou osobu, nebo vychází z uvážení poměrů dané osoby; a zároveň
  • představuje doporučení k učinění určitých kroků směrem k určitému investičnímu nástroji.

  Pokud si nejste jistí, zda právě Vaše podnikání potřebuje licenci, napište nám, dokážeme odborně poradit i zajistit licenci.

  A jak se ke kryptoměnám staví AML a Finanční analytický úřad?

  Pravidla pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu už v našem právním řádu nějakou dobu jsou a postupně se zpřísňují a upřesňují, k čemuž dává podklady Evropská unie sadou svých AML směrnic. To asi nikoho nepřekvapí. Důležité je ale vědět, že se vztahují i na oblast kryptoměn a jaké Vám z toho plynou povinnosti.

  Konkrétně se tato pravidla týkají osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem.

  Dle zákona je jí „osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem“. Pokud jednu nebo více z těchto činností vykonáváte, stáváte se tzv. povinnou osobou. Jako takoví pak budete mít povinnost identifikace klienta, kterému službu poskytujete, po nějakou dobu tyto identifikační údaje uchovávat a další povinnosti. Dohled nad vámi pak bude vykonávat Finanční analytický úřad.

  Vřele doporučujeme vést poctivě k uvedenému příslušnou dokumentaci, abyste následně neměli
  problémy s úřady. Při nedodržování této povinnosti se totiž vystavujete mj. riziku obvinění
  z legalizace výnosů z trestné činnosti, byť z nedbalosti.

  Trestní odpovědnost pak dopadá jak na společnost, tak na fyzické osoby v ní činné, což v lepším
  případě znamená „pouze“ vysoké pokuty. Ale nespoléhali bychom na to, že to zůstane pouze u nich.
  Naopak doporučujeme si nechat od nás vypracovat metodiku KYC (know your customer, tedy znej
  svého zákazníka), interní směrnice a dotazník pro zákazníky pro případy identifikace anebo kontroly.

  Shrnutí a další informace o kryptoměnách

  Na úrovni ČR ani EU momentálně není ucelená právní úprava kryptoměn. Dle ČNB nejsou penězi v ekonomickém ani právním smyslu, bezhotovostními peněžními prostředky ani elektronickými penězi. Je to zkrátka nehmotná movitá věc.

  Česká právní úprava se na ně ale vztahovat může, pokud naplní znaky již regulovaných činností. V tom případě budete potřebovat nejčastěji minimálně licenci ČNB a plnit další povinnosti, zejména podle AML zákona.

  Na úrovni EU v současné době taktéž komplexní regulace kryptoměn neexistuje. Nicméně již brzy tomu bude jinak. O tom, jaké novinky si pro nás evropští zákonodárci v oblasti kryptoměn připravili, se dočtete zde.

  Autoři: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová, právní praktikant

  #kryptomena #cryptocurrency #NFT #kryptomeny #pravniupravakryptomen #licencekryptomeny #licencecnb #aml #obchod #blockchain