×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Právní pomoc městům a obcím

  Advokát na veřejné právo

  Právní pomoc městům a obcím

  Naše advokátní kancelář sdružuje odborníky profesionály ve svém oboru jak v oblasti práva, tak v oblasti účetnictví a daňového poradenství, kteří mají s problematikou právní pomoci a podpory měst a obcí rozsáhlé zkušenosti. Jsme proto městům a obcím schopni nabídnout celou řadu právních služeb.

  Rozumíme jednotlivým aspektům a potřebám obcí a měst, jsme hlasem rozumu a práva i v komplikované politické době. Připravujeme právní stanoviska pro starosty měst a obcí, tajemníky, zasedání zastupitelstev, schůzí rad, jednání výborů i komisí. Pomáháme též řešit problémy personální povahy, problematiku sociálních sítí a snahu jiných osob zasahovat do chodu obce i problematiku veřejných zakázek.

  Známe Vaše specifické požadavky na pomoc s úkony, které se dotýkají mnoha oblastí práva, ať už soukromého či veřejného. Vysoká kvalita našich služeb je poskytována vždy za férové pevné ceny.

  Naše služby nemusíte tendovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, protože naše služby poskytujeme za 3.000,- Kč/hodina bez DPH a to je stejné pro celou Českou republiku.

  S čím vším může náš advokát pomoci?

  Naši odborníci jsou nejčastěji žádáni o právní pomoc v oblasti:

  • vypracování právních stanovisek pro starosty měst a obcí,  tajemníky, zastupitelstvo, rady, výbory a komise, též stanoviska pro úřad do komplikovaných správních řízení,
  • personální záležitosti všeho druhu, např. správnost postupů dle katalogu prací, pracovní řády, organizační řády, pokyny, směrnice,  apod., 
  • řešení problémů vznikajících s aktivní činností lidí na sociálních sítích, 
  • trestněprávní problematiky, 
  • hospodaření s majetkem obce, 
  • vymáhání pohledávek,
  • problematiky dotačních programů či veřejných zakázek, jichž jsou obce a města zadavatelem či příjemcem,
  • komplexní řešení soukromoprávních vztahů, zejména zákoník práce, prodej a koupi, nájem apod. Naši odborníci Vám smlouvy sepíší či existující aktualizují a také upraví dosud používané vzory smluv a interních směrnic, 
  • příprava obecně závazných vyhlášek na území obce,
  • zastupování v soudních sporech, kde by obec měla být ideálně zastoupena naším advokátem, který jí pomůže v dané věci uspět,

  Samozřejmě jsme Vám schopni pomoci i s jakýmkoliv dalším právním řešením, neboť máme rozsáhlé zkušenosti a mnoho spokojených klientů, což se můžete dočíst v recenzích našich zákazníků. Důležitá je pro nás též zastupitelnost, jsme tedy pro Vás kontinuálně k dispozici i pokud jeden článek našeho týmu např. kvůli nemoci dočasně vypadne.

  Obvykle jsme osloveni přímo zástupcem města či obce s objednávkou právních služeb, neváhejte se nám tedy hned nyní ozvat, nabídneme i Vám profesionální právní služby za rozumnou cenu. 

  Naše advokátní kancelář současně nabízí školení pro zaměstnance a zastupitele obce v nejrůznějších oblastech dle konkrétních potřeb klienta. Pro naši advokátní kancelář je typická vstřícnost ke klientovi, proto se s vámi rádi domluvíme na řešení na míru přímo vzhledem k Vašim potřebám. Všem našim zákazníkům garantujeme vysokou kvalitu a profesionalitu služeb po celou dobu jejich poskytování. K tomu též absolutní mlčenlivost a diskrétnost ve všech otázkách, o kterých se naši advokáti během spolupráce dozví a to nejen po celou dobu spolupráce, avšak také po jejím skončení.

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz

  #mesto #obec #hospodareni #verejnezakazky #pravnisluzby #vyhlaska #zastupitelstvo #pravnik #pravnipomocobcim #obecpravniporadenstvi #pravniporadenstvíproobce