×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak vymáhat dluh, když vám nezaplatili?

  Najděte způsob, jak získat zpět své peníze

  Jak vymáhat dluh, když vám nezaplatili?

  Jak získat peníze od dlužníka

  Velmi častá a nemilá situace, která potká v životě spoustu lidí. Půjčíte peníze někomu, např. kamarádovi se slibem, že Vám je vrátí zpět, nájemník přestane platit či pošlete fakturu a obdržíte mnoho slibů o zaplacení, ale nestane se tak. S tímto máme mnoho zkušeností a jsme schopni pro Vás peníze vymoci. V právu tuto situaci označujeme jako pohledávka (někdo vám dluží peníze) Vás, jako věřitele, proti osobě která něco dluží nebo musí něco vykonat, tedy dlužník má vůči Vám dluh.

  Základem je příprava

  Stejně jako každý sportovec před utkáním tak ani Vy byste neměli přípravu podcenit. Základem je dostatek informací o obchodním partnerovi, doporučuji podívat se do centrální evidence exekucí, zda má nějaké exekuce či na ISIR, zda náhodou není osoba v insolvenci a samozřejmě doporučím dobře připravenou (rozumějte právníky) písemnou smlouvu. Jiné seznamy nejsou veřejné. Pokud má osoba exekuce nebo je v insolvenci, pak je vysoce pravděpodobné, že Vám peníze nevrátí, proto buď sjednejte vysoké úroky, smluvní pokuty apod. takové riziko vyvažující a nechte si k tomu podepsat i uznání dluhu či raději peníze ani nepůjčujte. Více o různých smlouvách se dozvíte v sekci smlouvy. 

  Věcí, na které byste měli určitě myslet, je mnoho, proto pokud si nejste zcela jisti, neváhejte nás kontaktovat. Máme spoustu zkušeností a mnohaletou praxi v tomto oboru. 


  Dalším důležitým faktorem je přehled o tom, co Vám kdo dluží. I s tímto Vám rádi pomůžeme a poradíme.

  Jak mohu vymáhat své peníze (pohledávky)? Návod krok za krokem.

  Typická je situace, že dlužník prvně slibuje, pak si vymýšlí např. opravu faktury či najednou objevil někde vadu a chce slevu, alternativně už s Vámi přestal komunikovat vůbec, nebere telefon a neodpovídá na email, kdy tuto pohádku už jsme slyšeli mnohokrát a věřte mi, jde jen o to, aby získal čas a vy na své peníze ideálně zapomněli. Pokud se se svými penězi rozloučit nechcete, pak přichází na řadu tyto další kroky.

  Předžalobní výzva a mimosoudní vymáhání

  První a základní zákonnou možností je výzva dlužníka k zaplacení (splnění) své pohledávky tzv. předžalobní upomínka. Upomínka by měla být sepsána ideálně advokátem tak, aby v ní byl nárok analyzován v souladu se smlouvou či zákonem a aby Vaším jménem mohl žádat náhradu nákladů právního zastoupení, tedy abyste dostali peníze vynaložené na advokáta (zde advokátní tarif).

  Tato cesta je vhodná pro ty, které už nebaví poslouchat sliby, kdy prvním krokem obvykle totiž bývá analýza dlužníka, zda je vůbec schopen svůj dluh splatit či nikoli (zjištění, zda má exekuce či insolvence). Následně je třeba zaslat předžalobní výzvu doporučeně s dodejkou, kde dlužníka vyzveme Vaším jménem k zaplacení pohledávky, a to mimosoudní cestou. 

  Tato výzva je důležitá pro soudní vymáhání tzv. sporné civilní řízení. Zákon totiž předpokládá, že prvně bude dlužník vyzván, což je však potřeba doložit důkazem, aby pak až Vy uspějete, mohl Vám soud přiznal náklady spojené s řízením, tedy náklady na advokáta dle advokátního tarifu a soudní poplatek, tedy ideálně abyste na konci získali celé peníze plus peníze vynaložené na právní pomoc našeho advokáta. Pokud si nejste jisti, jak správně připravit a zaslat předžalobní výzvu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme a pomůžeme získat vaše peníze zpět, nás plytké sliby neobměkčí, vymohli už jsme úspěšně hodně peněz.

  Ještě předtím než půjdeme k soudu se mu pokusíme vyhnout

  Často se stává, že se strany nemůžou shodnout na tom, kolik si dluží a proč alternativně druhá strana zrovna nemá tolik peněz. Řešením první situace je námi připravená písemná dohoda o narovnání, kde sporná věc je nahrazena novou a strany se domluví na konkrétních penězích. Řešením druhého případu je uznání dluhu spojeného s dohodu např. splátkový kalendář. V každém případě je vhodné, aby dlužník svůj dluh uznal podle toho, jak zákon káže a s tím Vám rádi pomůžeme. S takovým dokumentem je mnohem jednodušší následně peníze vymáhat, kdyby si dlužník opět rozmyslel, že Vám peníze nezaplatí.

  Soudní vymáhání

  Jestliže předchozí způsoby řešení nepomohly, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud, aby ochránil Vaše práva. Naštěstí zde existuje zrychlené řízení (do 1 mil. Kč), abyste se se svými penězi shledali co nejdříve, přesně tím se tedy nejčastěji společně vydáme, tedy cesta tzv. platebním rozkazem.

  Zahájení soudního řízení

  Soudní řízení se zahajuje na návrh který se označuje jako žaloba. Nejlépe uděláte, když si ji necháte sepsat od nás, neboť musí obsahovat minimálně 

  • obecné náležitosti podání – kterému soudu je určeno, kdo je činí, čeho se týká, co sleduje, podpis a datum,
  • jméno, příjmení, bydliště účastníků, tedy žalobce a žalovaného (obchodní firmu nebo název a sídlo účastníků – právnických osob),
  • rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků,
  • důkladné vylíčení rozhodujících skutečností, např. že byla uzavřena smlouva za určitých podmínek, viděl to svědek, , faktury, které nebyly uhrazeny a vše pojíme s právním hodnocením tak, aby soud jen posvětil náš návrh a uložil protistraně zaplatit to, co žádáme. Takto napsaná žaloba je precizní prací našich právníků,
  • označení a doložení důkazů např. smlouva, faktura,
  • to vše na ne zrovna přehledném tiskopise soudu.

  Dlužníka pro Vás správně zažalujeme a vyargumentujeme veškeré výmluvy dlužníka a uděláme vše v našich silách aby výsledkem bylo přiznání dluhu rozsudkem ve Váš prospěch i s náklady na naši právní pomoc.

  Jak soud rozhoduje o dluzích?

  Elektronický platební rozkaz

  Do 1 000 000 Kč lze na tzv.  návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu vydat Elektronický platební rozkaz, druh soudního rozhodnutí ve zkráceném řízení prakticky stejné síly jako rozsudek.

  Směnečný a šekový platební rozkaz

  Dalším institutem je směnečný (šekový) platební rozkaz. Jeho podstata je podobná jako u klasického platebního rozkazu s tím rozdílem, že žalobce musí předložit směnku či šek a řízení je značně přísné a omezené jen na konkrétní námitky. Pokud jste něco takového podepsali, urychleně se nám ozvěte, hned takovou věc začneme řešit.

  Žaloba

  Jestliže nechcete nebo nemůžete podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (např. požadujete peněžité plnění vyšší než 1 000 000 Kč, nemáte písemné dokumenty (viz výše v sekci příprava je důležitá) a je třeba dluh prokázat svědky apod., je třeba podat zákonnou žalobu. Pro žalobu není stanoven žádný formulář, její náležitosti jsou předepsány zákonem a zde určitě oceníte práci našich advokátů.

  Rozsudek

  Pokud nebylo soudem rozhodnuto ve zkráceném řízení, tedy vydání platebního rozkazu nebo elektronického platebního rozkazu, je výsledkem soudního řízení rozsudek. Může se také jednat o rozsudek pro uznání či pro zmeškání, o čemž se ukáže v průběhu řízení.

  Vymáhání soudní cestou není tak drahé, jak si lidé myslí, zeptejte se nás na kalkulaci.

  Soudní výkon rozhodnutí, exekuce

  Exekuční titul

  Exekučním titulem je listina vydaná oprávněným orgánem, např. rozsudek soudu, uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti či platební rozkaz apod. Je zároveň předpokladem pro soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci, tedy pro poslední krok k vymožení pohledávky. Pro to, aby byl rozsudek rozsudek závazný musí získat právní moc a vykonatelnost. Více se dozvíte v dalším článku: Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí orgánu veřejné moci.

  Výkon rozhodnutí či exekuce

  Jestliže dlužník svůj dluh neuhradí ani po nabytí vykonatelnosti uvedeného exekučního titulu, je čas přikročit k exekuci či výkonu rozhodnutí. 

  Celý proces vymáhání pohledávky je nepraktické podstupovat sami, zákon zná lhůty a formy uplatnění, najměte si našeho odborníka na vymožení dluhů. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme získat vaše peníze zpět co nejjednodušší a nejrychlejší cestou.

  Autoři: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pravo #jakvymáhatdluh #dluh #pohledávka #vymáhání #peníze #soud #dlužník #exekuce #závazek #prevence #upomínky #dohoda #žaloba