×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v 7 krocích?

  Jak založit s.r.o.

  OSVČ x S.R.O. Chcete podnikat a nechcete jako OSVČ ručit za své závazky veškerým svým majetkem? Řešením může být založení společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Na rozdíl od OSVČ společníci ve společnosti s ručením omezeným ručí za firemní závazky pouze v omezené míře a to do výše nesplaceného základního kapitálu. Základní kapitál při založení s.r.o. může činit i pouhou 1 Kč. Doporučujeme však zvolit základní kapitál vyšší, jelikož z počátku podnikání budete hradit určité firemní náklady, které budete hradit z tohoto kapitálu a celkově vyšší základní kapitál je důvěryhodnější.      

  Jak funguje s.r.o. Za firemní závazky nese odpovědnost především společnost, která ručí veškerým svým majetkem, nikoli její společníci. Důležitou úlohu ve společnosti zastává jednatel, který společnost reálně vede (na rozdíl od společníků, ti ji nevedou) a jedná jejím jménem. S touto funkcí jsou spojené určité povinnosti a ručení. Jednatel ručí veškerým svým majetkem v případě, že poruší péči řádného hospodáře. Pod tímto termínem si můžeme představit špatné vedení účetnictví, neproplácení faktur a další zanedbání povinností, které firmě způsobí škodu.  

  Před založením společnosti se podnikatelé soustředí především na tvorbu podnikatelského plánu, průzkum trhu a vynakládají velké úsilí při sestavování analýz a shromáždění základního kapitálu. Podnikatelé chtějí následně svoji pozornost soustředit na budování firmy, marketingu a dalších aktivit, které přispějí k maximalizaci zisku. Založení s.r.o. je náročná záležitost, které odvede mysl podnikatele od výše uvedených aktivit, což generování zisku zpomalí. Abyste se mohli plně věnovat budování Vaší firmy, doporučujeme zvolit založení s.r.o. na klíč. 

  DOPORUČUJEME: Založení s.r.o. na klíč v 7 krocích

  Jsme odborníci an obchodní právo a dobře víme, co se nevyplácí v s.r.o. podcenit, kdy veškeré potřebné dokumenty připravíme my, vše zařídíme a vše rádi vysvětlíme. Vaše nové s.r.o. jsme schopni založit do cca 14 dnů a probíhá v těchto 7 krocích.

  1. Spolupráce s námi začíná rozhovorem o tom, jak má vše fungovat a poté Vám navrhneme ideální řešení. K řešení potřebujeme pár informací a zašleme dotazník, ve kterém vyplníte název společnosti, sídlo, kdo má být společníkem a jednatelem, uvedete, v čem budete podnikat, strukturu, atd. S vyplněním rádi poradíme. Název společnosti prověříme a zjistíme, zda jej můžete legálně použít. K názvu společnosti se totiž vztahují určité legislativní podmínky. 
  2. Následuje podepsáním několika plných mocí s úředně ověřenými podpisy tak, abychom mohli za vás s.r.o. založit.             
  3. Následně za Vás vyhotovíme společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, která bude mít formu notářského zápisu, čímž bude společnost založena. 
  4. Po založení Vám zajistíme patřičné živnostenské oprávnění a vše, co s ním souvisí. 
  5. Dalším krokem je návštěva banky a založení bankovního účtu pro složení základního kapitálu, pokud je vyšší jak 20.000 Kč, jinak postačí v hotovosti. Banka při tomto úkonu požaduje Vaši  osobní přítomnost a ověření totožnosti, které se provádí předložením občanského průkazu. 
  6. V mezidobí je nutnosti též zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Vaší společnosti, které musí být v písemné podobě a úředně ověřeným podpisem. 
  7. Po doručení výše uvedených písemností zajistíme další potřebné dokumenty a zařídíme vznik společnosti u notáře. Do této doby také zajistíme vydání kmenových listů, budete-li si je přát. Kmenový list je zjednodušeně řečeno druh akcie v s.r.o., kdy s takovým listem je spojen obchodní podíl v s.r.o. a je populární především u startupů pro svoji snadnou převoditelnost např. na investory.

  DOPORUČUJEME: Dlouhodobá spolupráce

  Založením společnosti však spolupráce s námi obvykle nekončí, jsme důvěryhodní a dlouhodobí parťáci do podnikání. V případě zájmu Vám můžeme pomoci s přihlášením k dani z příjmu právnických osob či DPH na finančním úřadě. Dále se sestavením všeobecných obchodních podmínek, GDPR a další smluvní dokumentace, jako například smlouvy se zákazníky a dodavateli, pracovní smlouvy a mnohé další. 

  Díky tomu se budete moci plně soustředit na podnikání a budete mít jistotu, že je Vaše mluvní dokumentace zcela v pořádku, což zvýší Vaši jistotu, že získáte svoje peníze.