Právní služby on-line

Obchodní podmínky, prodej obchodního podílu, akcie, založení společnosti, smlouvy s dodavateli a zákazníky, GDPR, fúze a akvizice, due diligence a další.
Výpověď, vytýkací dopis, výpověď dohodou, výpověď na hodinu, bossing, pracovní smlouva, dohoda o skončení pracovního poměru, stravenkový paušál, home office, pracovní úrazy, dovolená a další.
Kupní smlouva, smlouva o dílo, servisní smlouva, VOP, zprostředkovatelská smlouva, nájemní smlouva k výrobků, joint venture (společné podnikání), revize stávající smluvní dokumentace, kompletní smluvní dokumentace projektů a další.
Zadržení, zastupování a obhajoba v trestním řízení, dopravní nehody, navrhování důkazů, znalecké posudky, trestní příkaz nebo rozsudek, odvolání, dovolání, stížnost do Štrasburku a další.
Koupě, prodej, pronájem nemovitostí. Neplatící nájemníci. Věcná břemena, nezbytná cesta, doživotní bydlení. Družstva. Stavební řízení, hranice pozemků a další.
Nesplněné závazky, mimosoudní vyjednávání, sousedské spory, rozvody a majetkové vypořádání u rozvodu
Přestupky, kontroly státních úřadů, ČOI, pomluva a přestupkové řízení, daňové záležitosti, DPH, povolení, licence a další
Mezinárodní obchodní smlouvy, zastupování ve sporech s protistranou z jiného státu, nesplacené dluhy, rozhodčí řízení a další.
Bezpečná dočasná úschova a vyplacení peněz při převodu majetku, především koupi nemovitosti nebo obchodního podílu. Hypotéky.