×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Stavební povolení, co zařídit když chci stavět?

  Co zařídit když chci stavět?

  Stavební povolení, co zařídit když chci stavět?

  Co je to stavební povolení?

  Stavební povolení je dokument, který musíte získat před zahájením stavby nemovitosti nebo před stavebními úpravami domu či bytu. Takové povolení pak můžeme definovat také jako licenci, která dokládá, že stavba nemovitosti či jiné stavební úpravy byly schváleny příslušnými správními orgány. Povolení je vydáváno na žádost u stavebního úřadu, a to při splnění dalších podmínek.

  Kdy je potřeba zažádat o stavební povolení?

  Stavby vyžadující stavební povolení jsou určeny právním řádem. Jedná se např. o stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo u zásahů do nosných konstrukcí bytových domů. U některých staveb však postačí pouze jejich ohlášení. 

  Pokud si nejste jisti, kdy je potřeba stavebního povolení či pouhého ohlášení stavby, neváhejte nás kontaktovat, vyhnete se tak případným sankcím.

  Jak na ohlášení stavby?

  Ohlášení se podává stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení stavby přiložit.

  Jak žádat o stavební povolení?

  Stejně jako při ohlášení stavby, je třeba vyplnit formulář, který je přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., která zároveň stanoví nutné přílohy.

  Jaký je proces podání žádosti o stavební povolení?

  Před zahájením řízení o stavebním povolení je třeba obstarat všechny potřebné souhlasy a stanoviska, kterých zajisté není málo. V případě, že žádost splňuje všechny předepsané náležitosti, stavební úřad zahájí řízení. Řízení je primárně ústní, v určitých případech lze však vést i bez nařízení ústního jednání, a to v písemné formě. Splníte-li všechny podmínky, stavební úřad Vám stavební povolení vydá.

  Platnost stavebního povolení

  Stavební povolení má omezenou platnost po dobu 2 let, během kterých by mělo dojít k alespoň zahájení stavby.. Pokud se stavbou do této lhůty nezačnete, pozbývá povolení platnosti, avšak nebudete-li moct s prací z nějakého důvodu začít, můžete požádat o prodloužení povolení. 

  Pokud se vyskytly naléhavé komplikace a Vy tak z těchto důvodů nemůžete začít se stavbou, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s vyřízením či prodloužením stavebního povolení. 

  Termín dokončení stavby

  Časové omezení se vztahuje i na samotnou dobu výstavby. Ta se odvíjí od předpokládaného termínu, uvedeného ve formuláři při podávání žádosti. Jedná se o lhůtu pořádkovou, při jejím nedodržení se dostáváte do rozporu se stavebním povolením a vystavujete se nebezpečí sankce. Pokud během stavby zjistíte, že daný termín nejste schopni dodržet, musíte o prodloužení lhůty včas zažádat.

  Cena stavebního povolení

  Ještě před vydáním samotného stavebního povolení, ve formě správního rozhodnutí, je nutné zaplatit správní poplatek. Výše správního poplatku se liší v závislosti na velikosti a složitosti stavby, cena je určena dle sazebníku.

  Obraťte se na odborníka

  Nezbývá než dodat, že Vám při vyřizování stavebního povolení přejeme hodně štěstí a trpělivosti. Úspěch ale není jen o štěstí, my máme v oblasti realit a nemovitostí mnohaleté zkušenosti, neváhejte se nás zeptat na radu či vyhledat naši odbornou právní pomoc. Pocit jistoty a opory během náročného procesu určitě oceníte. 

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pravo #povoleni #nemovitost #povoleni #penize #stavba #urad #stavebnipovoleni #pomoc #advokat #nemovitosti #dum #pravnik