×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Návod jak založit SICAV krok za krokem

  Založení fondu

  Pokud vás zaujaly možnosti SICAV (Co je SICAV? a Proč jej založit ) či jeho fungování a potřebujete získat finanční prostředky pro realizaci vlastní investiční strategie, můžete si tuto akciovou společnost s proměnným základním kapitálem sami založit. Celý proces může trvat o něco déle, než tomu je u založení klasické akciové společnosti, avšak nemusíte se bát, zase tak komplikované to není. Abychom vám to dokázali, sepsali jsme pro vás ve zkratce, jak založení SICAV v praxi probíhá.

  Nejprve ale malé připomenutí, co to SICAV vlastně je

  SICAV je francouzská zkratka pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, kterou může být pouze investiční fond a která vydává dva druhy akcií – zakladatelské a investiční. Zakladatelské akcie náleží zakladatelům tohoto fondu a je s nimi spojeno právo podílet se na chodu a řízení SICAV.

  Investiční akcie jsou naopak určeny investorům, kteří jejich nákupem poskytují fondu finanční prostředky nutné pro realizaci investiční strategie obhospodařovatele tohoto fondu. S tímto druhem akcií je spojeno právo akcionářů (investorů) požadovat po fondu odkup svých akcií.

  Proměnný základní kapitál znamená, že SICAV má sice v obchodním rejstříku zapsanou určitou pevnou částku základního kapitálu (min. 1 Kč či 1 EUR), ale fondový základní kapitál tvořený finančními prostředky investorů se může neustále měnit (ačkoli by neměl překročit zákonem či stanovami určené horní a dolní hranice).

  A teď už k založení SICAV

  Počáteční krok už máte za sebou – vybrali jste si typ fondu. Co je dobré si k tomu ještě ujasnit, je, zda chcete tento fond nabízet kvalifikovaným investorům, či široké veřejnosti. S prohlášením o tom, že je někdo kvalifikovaným investorem, se pojí určité důsledky (např. daná osoba ztratí ochranu spotřebitele aj.), proto těchto (opravdu) kvalifikovaných investorů není mnoho. O tomto bychom si s vámi samozřejmě popovídali hned na začátku, stejně jako o dalších vašich možnostech, ukáže-li se, že je pro vás – i s ohledem na vaše zákonné povinnosti, které se k tomu pojí – jednodušší získat investiční finanční prostředky od veřejnosti.

  Další kroky jsou následující:

  1.  

  Najít a získat depozitáře, obhospodařovatele a administrátora

  Depozitářem jsou nejčastěji banky – mají chránit finance svěřené fondu investory před zpronevěrou (tzn. provádí například převody majetku či jeho úschovu), k čemuž musí mít povolení ČNB. Obhospodařovatelem je buď SICAV sám či externí investiční společnost – jeho úkolem je spravovat peněžní prostředky investorů, tzn. investovat je a řídit rizika s tím spojená. Administrátorem pak opět může být buď SICAV sama, či externí investiční společnost, popř. může jít o kombinované rozdělení administrativních činností, které administrátor v SICAV vykonává.

  Vyhotovit základní dokumenty

  V první řadě bude nutné sepsat stanovy (jako ostatně u každé akciové společnosti), dále statut fondu zahrnující jeho strukturu a způsob fungování, a též smlouvu s depozitářem. Potud to mají samosprávné i nesamosprávné SICAV stejné. U samosprávných SICAV však je potřeba něco navíc, a to vnitřní předpisy zahrnující řízení rizik, compliance program apod., dokumenty obsahující organizační strukturu a dokumenty dokládající důvěryhodnost řídících, vlivných a ovládajících osob fondu.

  1.  

  Projít si povinným kolečkem u ČNB

  Nesamosprávná SICAV to má jednodušší, jelikož té stačí podat k ČNB pouze žádost o zápis do seznamu – tento proces trvá nanejvýš pár dní. Naopak samosprávná SICAV si musí projít standardním licenčním řízením, které končí vydáním licence ČNB – tento proces zabere cca 3 měsíce v závislosti na složitosti struktury fondu a na přístupu pracovníků ČNB.

  Využijte naše právní služby

  S celým procesem založení, vzniku a organizace fondu vám rádi poradíme, stejně jako s vyhotovením compliance dokumentace aj. Budete-li mít zájem o založení SICAV, neváhejte se na nás obrátit.

  Autoři: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát v advokátní kanceláři ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová

   #sicav  #spolecnost  #investice  #akcie  #komodity  #index  #thr  #cnb  #smlouva  #dokumenty #sluzba #pravo #zisk #depozitar #compliance #finance #modernipravnik