×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading
  Domovní prohlídka a její podmínky.

  Domovní prohlídka

  CO JE TO DOMOVNÍ PROHLÍDKA?

  Domovní prohlídka je jeden z úkonů v rámci trestního řízení, sloužící k zajištění určité věci nebo osoby, která je pro dané řízení důležitá. 

  Jedná se o zásah do nedotknutelnosti obydlí, který je při dodržení všech zákonných podmínek přípustný. Existuje zde však opravdu tenká hranice mezi tím, kdy je opravdu zapotřebí domovní prohlídku provést a kdy nikoliv.

  PODMÍNKY DOMOVNÍ PROHLÍDKY

  Vykonat domovní prohlídku lze jen tehdy, existuje-li důvodné podezření, že se na místě nachází důležitá osoba nebo věc. Důvodné podezření vždy posuzuje jen soudce, a také pouze on může vydat příkaz k domovní prohlídce, bez kterého nelze prohlídku provést. 

  Významnou roli hraje dodržení dvou principů

  • zásada informovanosti, jejíž součástí je odůvodnění rozhodnutí o nařízení domovní prohlídky a 
  • princip proporcionality, který představuje poměřování přiměřenosti takového úkonu

  PRŮBĚH DOMOVNÍ PROHLÍDKY

  Domovní prohlídku realizuje policejní orgán. Osoba, u které je prohlídka prováděna, nebo jiný zletilý člen domácnosti, má právo se jí účastnit. K prohlídce je pak také zapotřebí přibrat i nezúčastněnou osobu. Během prohlídky musí být v co největší míře šetřeno soukromí a osobnost osoby u které je prohlídka prováděna. O domovní prohlídce se také sepisuje protokol.

  Domovní a osobní prohlídka

  Domovní prohlídka

  O domovní prohlídku se jedná v případě, mají-li orgány činné v trestním řízení podezření, že by se v bytě, v jiném prostoru sloužícímu k bydlení nebo v prostorách, které k nim náleží, mohla nacházet věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. 

  Osobou důležitou pro trestní řízení pak může být osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo také obviněný, svědek či znalec. 

  Je však také možné vykonat i prohlídku prostor, které k bydlení neslouží. Může se jednat například o dílny, skladiště, automobily apod.

  Osobní prohlídka

  Osobní prohlídku je možné vykonat, je-li odůvodněné podezření, že má dotčená osoba u sebe věc, která je důležitá pro trestní řízení

  Povinností, které musí orgány provádějící prohlídku dodržet, je mnoho. Od poučení o právech a povinnostech Vás (nebo osob, u kterých je prohlídka prováděna), přes princip proporcionality, až k sepsání protokolu o domovní prohlídce. 

  Byla-li u Vás provedena osobní prohlídka a máte pocit, že nebyla oprávněná nebo nebyla provedena dle právních předpisů a zákonů, neváhejte nás kontaktovat. Spolehlivě ochráníme Vaše práva. 

  Pamatujte, že u domovní prohlídky může být přítomen i Váš advokát tak, abyste měli jistotu, že všechna Vaše práva budou dodržena a chráněna.

  OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA

  Dostali jste se do problémů se zákonem nebo jste se stali obětí trestného činu? Díky našim dlouholetým zkušenostem máte jistotu, že dohlédneme na dodržení všech Vašich práv a spolehlivě je ochráníme. Sestavíme nejvhodnější strategii, doporučíme případné znalecké posudky a navrhneme nejlepší postup pro případné trestní řízení.

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pravo #povoleni #domov #nedotknutelnost #dukaz #obydli #trestnirizeni #advokat #pomoc #pravnik  #advokatonline #ochrana #pomoconline #trestnycin #obrana