SPRÁVNÍ A DAŇOVÉ PRÁVO

SPRÁVNÍ A DAŇOVÉ PRÁVO

Pomůžeme s řešením správních řízení, přestupků i daní.

Prakticky veškeré vztahy se státními orgány jsou vztahy správního práva, tedy pokud již jste (nebo budete) účastníky správního řízení, účastníte se přestupkového řízení, ať už jako obviněný nebo poškození či se státními úřady řešíte cokoli jiného, pak doporučujeme naše právní poradenství nebo zastoupení v této oblasti. S právním poradenstvím budete mít jistotu, že úředníci a státní orgány Vás nezkrátí na právech a že opravdu získáte to, co máte. Také jsme schopni pomoci, pokud Vám byla postupem státního orgánu, soudu či samosprávy způsobena škoda, s čímž máme dlouhodobě široké zkušenosti. S tímto a mnohými dalšími věcmi Vám poradí náš advokát na správní právo.

Náš advokát na správní právo se dlouhodobě zaměřuje na tuto oblast a vy tudíž získáte komplexní služby a rady, jak postupovat. V případě zastoupení pak vše rádi zařídíme za Vás. K tomu doporučujeme si prvně domluvit s naším advokátem konzultaci. Náš advokát nastuduje Vaše podklady a nabídne komplexní služby a právní rady. Vždy se zaměřujeme na to, aby služba pro Vás měla co největší užitek.

Řešíte daně? Pak využijte služby našeho advokáta na daňovou problematiku a spolupráce s našimi účetními, ať už se jedná o registrace, nedoplatky, penále, DPH či cokoli jiného. Z vlastní zkušenosti víme, jak je daňová oblast problematická a jak je tudíž nutno postupovat.

Náš advokát správního práva Vám může pomoci především v těchto oblastech:

  • komplexní právní poradenství a návrh postupu,
  • sepis dokumentů,
  • řešení přestupků, pomluvy, dopravní přestupky a jiná přestupková řízení,
  • kontroly státních úřadů, např. ČOI, 
  • daňové záležitosti, DPH, registrace, penále, 
  • licence,
  • vymáhání náhrady škody po státu způsobené nesprávným úředním postupem,
  • zastoupení ve správním řízení
  • zastoupení ve správním řízení soudním 
  • a mnohé další.

Pojďme se pobavit o řešení Vašeho problému ještě teď!