×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co dělat, když vám dlužník nesplatil peníze včas?

  Jak vymoci své peníze po dlužníkovi?

  Co dělat, když vám dlužník nesplatil peníze včas?

  Smlouvy se mají dodržovat. To je základní pravidlo, které musí znát každý, kdo hodlá nějakou takovou smlouvu uzavřít.

  Bohužel to tak ale v praxi ne vždy je, o čemž svědčí vysoký počet klientů obracejících se na nás s prosbou o pomoc s neplatícími dlužníky. Podle nás tak není na škodu si objasnit některé základní pojmy a postupy při získávání Vašich peněz zpět.

  Co je to pohledávka či závazek?

  České právo pojem pohledávka přesně nedefinuje. Můžeme však říci, že se jedná o závazek mezi věřitelem a dlužníkem, kdy dlužník má povinnost se nějakým způsobem chovat (něco konat nebo se něčeho zdržet), a věřitel má právo (oprávnění) toto chování po něm požadovat. Zároveň platí, že plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a musí odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.

  K pohledávce náleží i její příslušenství, kterým jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky (tzn. náklady, které vydáte za vymáhání pohledávky).

  Pohledávka (nebo také závazek) může vzniknout ze smlouvy, z protiprávního jednání nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu dle právního řádu způsobilá.

  Prodlení – situace, kdy dlužník neplní svůj závazek (včas)

  Dle občanského zákoníku je dlužník v prodlení, když neplní svůj dluh řádně a včas. Nastane-li situace, kdy uplynul termín splatnosti pohledávky, je dlužník v prodlení. V případě prodlení vzniká věřiteli nárok na úroky z prodlení, ovšem pouze za předpokladu, že věřitel řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti.

  Jak předcházet nesplacení pohledávky?

  Základem prevence vzniku této situace je dobře sepsaná smlouva a dostatek informací o obchodním partnerovi či druhé straně, se kterou pohledávku uzavíráte. Další možností je pojištění pohledávek, použití směnky či factoringu nebo forfaitingu, formou postoupení pohledávky.

  My dále našim klientům vždy doporučujeme, aby před uzavřením smlouvy nahlédli do obchodního nebo živnostenského rejstříku, dále také do centrálního registru dlužníků, případně do insolvenčního rejstříku. Nachází-li se v něm ten, s kým chcete smlouvu uzavřít, raději od něj dejte co nejdřív ruce pryč.

  Pro případné vymáhání pohledávky je důležitý obsah uzavřené smlouvy. Ta by měla být jasná, srozumitelná a měla by přesně definovat platební podmínky. Pozor také na správné označení smluvních stran. 

  Pokud se nechcete dostat do situace, kdy vám dlužník řádně a včas nezaplatí, neváhejte nás kontaktovat. Probereme s vámi, proč smlouvu uzavíráte, co od ní očekáváte a jak předejít výše nastíněným nepříjemným situacím. Na základě toho vám pak vyhotovíme smlouvu, o kterou se budete moct v případě problémů s dlužníkem vždy a beze strachu opřít.

  Jak se bránit při nezaplacení dluhu?

  Způsobů je mnoho. Od upomínek, přes mimosoudní vymáhání, předžalobní výzvu až k soudnímu vymáhání. Nesplnění své povinnosti může dlužníka dostat až do exekučního řízení a později do insolvence..

  NEBOJTE SE ŘÍCT SI O POMOC!

  Pokud jste se dostali do situace, kdy dlužník nezaplatil peníze včas (nebo plnil vadně), neváhejte nás kontaktovat, máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti, díky kterým vám situaci pomůžeme rychle a snadno vyřešit. 

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pravo #dluh #pohledavka #smlouva #penize #ochrana #dluznik #prodleni #zavazek #vymahani