×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak koupit stavební pozemek?

  stavební parcela

  Pokud jste se rozhodli vydat cestou budování vlastního bydlení, čeká vás jako první krok výběr a koupě toho správného stavebního pozemku. Jak ale vybrat ten správný pozemek a na co si dát pozor? Že není pozemek jako pozemek, a že podezřele výhodná nabídka vám může hodně znepříjemnit život, se dozvíte v tomto článku.

  Co je to pozemek a jak se liší od parcely?

  Každý pozemek je evidován v katastru nemovitostí v podobě parcel, přičemž jeden pozemek může být tvořen i více parcelami. Parcelou rozumíme pozemek (nebo jeho část), který je geometricky a polohově určený, zobrazený v katastrální mapě a označený parcelním číslem. Rozlišujeme dva typy parcel – stavební a ostatní pozemkové parcely.

  Stavební parcelou může být jediný druh pozemku, a to „zastavěná plocha a nádvoří“ (takto je to uvedeno na listu vlastnictví v katastru nemovitostí). Pokud kupujete pozemek za účelem stavby, avšak váš vysněný pozemek není evidován jako stavební, nezoufejte. V katastru nemovitostí jsou totiž jako stavební parcely evidovány pouze pozemky, ve vztahu k nimž jejich vlastník ohlásil už dokončenou stavbu. To, že je pozemek podle katastru nemovitostí „jiným pozemkem“, ještě nutně neznamená, že se na něm aktuálně nestaví nebo v budoucnu stavět nemůže.

  Mnoho pozemků je dále v listu vlastnictví vedeno jako „orná půda“. I z orné půdy je ale možné udělat stavební pozemek a tím i rapidně zvýšit jeho cenu. Problematice vyjmutí pozemku z půdního fondu se budeme věnovat v dalším článku.

  Územní plán

  Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o pozemku pro stavění je územní plán. Zde totiž jednoduše najdete informaci o tom, co (a zda vůbec) je možné na vybraném pozemku stavět. Zjistíte také, zda se pozemek nenachází např. v záplavové oblasti.

  Zjistěte si také, zda nemá dané území zpracovaný tzv. regulační plán či územní studii. V takovém případě se může stát, že vám jím bude určeno, jak má stavba vypadat, a vy se tímto určením musíte řídit. Regulační plán totiž definuje podrobně využití pozemků z hlediska umístění a prostorového uspořádání a konkretizuje tím územní plán.  Může se jednat např. o tvar a sklon střechy, její barvu či typ domu, jeho půdorys a odstup od hranice pozemku.

  Zjistěte, zda je pozemek napojen na inženýrské sítě

  Nezasíťované pozemky jsou přirozeně mnohem levnější. Obec ani soukromí provozovatelé totiž nemají povinnost je k vašemu pozemku bezplatně přivést a bude tedy na vás a vašich nákladech si přístup k sítím zajistit, což může vaše celkové náklady na stavbu výrazně zvýšit, nehledě na nutnou administrativu s tím spojenou. V neposlední řadě se to také může negativně promítnout do vašeho sjednávání a čerpání hypotečního úvěru od banky.

  U tzv. zasíťovaných pozemků se naopak vedení veškeré infrastruktury nachází v jejich blízkosti a na vás tak zbyde pouze vybudování vlastní přípojky, pokud zde již není připravená. K tomu doporučujeme předem ověřit, zda má stávající síť dostatečnou kapacitu.

  Přístupová cesta

  O problematice přístupové cesty jsme psali podrobněji v předchozím článku Koupil jsem pozemek bez přístupové cesty. Jak situaci vyřešit? Pro zahájení stavby nového domu je zajištění cesty zásadní, protože stavební úřad přístup k pozemku vyžaduje pro vydání stavebního povolení. Bez přístupové cesty tedy zkrátka dům nepostavíte.

  Nekupujte zajíce v pytli. Nechte si pomoci od profesionálů v oboru!

  Nezapomeňte zkontrolovat právní stav pozemku. Po koupi by vás jistě nepotěšilo překvapení v podobě exekuce nebo věcného břemene. Pokud byste raději tuto zodpovědnost přenechali profesionálům a byli si tak jisti, že je vše potřebné obstaráno a zkontrolováno, náš tým s dlouholetými zkušenostmi zajistí kontrolu všech náležitostípřípravu dokumentů, bezpečné uložení peněz při převodu i další potřebné kroky.

   #pozemek  #cesta  #pristup  #nemovitost  #pristupovacesta  #stavba  #pozemek  #parcela  #site  #inzenyrskesite  #plan  #uzemniplan  #katastr  #urad  #povoleni  #stavba