×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak má vypadat smlouva s freelancery (subdodavateli)? Jako smlouva o dílo či smlouva o spolupráci

  Smlouva o dílo nebo o spolupráci

  Jak má vypadat smlouva s freelancery (subdodavateli)? Jako smlouva o dílo či smlouva o spolupráci

  aměstnanci jsou v dnešní době drazí a je víc a víc praktické zajistit si subdodavatele jako samostatného podnikatele, tzv. freelancera. Dodáváte-li někomu nějakou komplexní službu, typicky v oblasti IT, ale samozřejmě i jinde, pak dává smysl, že to celé nebudete dělat jenom Vy, ale nakontraktujete si k tomu nějaké subdodavatele ať už s ČR či ze zahraničí. Těmi typicky bývají právě freelanceři, tedy lidé na volné noze, pracující sami na sebe a mající své vlastní zákazníky či klienty. Možná i vy takovýmto freelancerem jste. Freelancerem jste prakticky do doby, než Vaše podnikání vykonávají Vaši zaměstnanci či zase jiní freelanceři, není rozdíl v tom, že třeba podnikali na s.r.o. I tak vám bude praktické a časem mi dáte za pravdu že opravdu hodně ku prospěchu si ujasnit, jak má smlouva s takovými subdodavateli (freelancery) vypadat.

  Proč byste měli poslouchat právě mé rady? Smluv o dílo či o spolupráci, jak se takové smlouvy obvykle nazývají, jsme již udělali značné množství s českými i zahraničními subjekty. Přesně víme, že klíčem je stanovit rozpočet, definici díla, fáze provedení, podchytit místo plnění, platbu, autorská práva a především případné vady a pozastávky. Největší zkušenosti máme v oblasti IT a stavebnictví.

  Co zde rozhodně nesmí chybět

  Než nám napíšete, abychom Vám připravili takovou perfektní smlouvu, prosím v první řadě je třeba vyjasnit základní náležitosti:

  • kdo, komu – smluvní strany,
  • co – co a do kdy se v rámci smlouvy bude dělat, a
  • za kolik – buď rovnou prostřednictvím konkrétní částky anebo alespoň uvedením způsobu, jakým se konečná cena bude určovat.

  Neopakujte chyby druhých lidí. Bez skvěle napsané smlouvy se subdodavateli od našich odborníků se vám tak klidně může stát i to, že někomu zaplatíte peníze, ale to, za co jste zaplatili, nikdy nedostanete, plnění bude mizerné kvality, pozdě a ještě bude subdodavatel chtít další peníze, aby dílo vůbec dokončil, jinak vyhrožuje žalobou,, což je dost nepříjemná záležitost, protože plnění potřebujete a tlačí Vás čas a Vaši klienti. Nejlepší je poučení z chyb druhých bez toho, abyste si museli projít hořkou zkušeností.

  Jakmile budete mít vyjasněné předchozí body, ozvěte se nám, zavoláme si a pohovoříme o tom, čeho danou smlouvou chcete dosáhnout, abychom Váš smluvní vztah mohli co nejlépe nastavit tak, aby právě Vám vyhovoval na míru Vašim potřebám. Často pro klienty také zpracováváme vzorové smlouvy, které se subdodavateli znovu a znovu uzavírají a tím hodně ušetří.

  Klíčové parametry a co doporučujeme z vlastní zkušenosti do smlouvy zahrnout?

  Předání a převzetí

  Definice okamžiku předání a převzetí výsledku činnosti dodavatele či freelancera (říkejme tomuto výsledku zjednodušeně prostě „dílo“) a způsobu předání a převzetí díla osobně považujeme za jednu z nejklíčovějších součástí tohoto typu smluv. Důvodem je to, že s tímto okamžikem souvisí celá řada skutečností – přechod vlastnického práva, přechod odpovědnosti, možnost uplatnit práva z vad, splatnost ceny apod. Jelikož máme za sebou i mnoho soudních řízení, známe všechny možné výmluvy, proč Vám to subdodavatelé nedodali či proč nedodali včas a podle toho bude od nás Vaše smlouva připravena, odolná výmluvám. Takto získáte klid, že stihnete zakázku dodat svému zákazníkovi v rámci původního rozpočtu a včas a pokud Vám subdodavatel odmítne provést, co slíbil, důsledně na něm uplatníte všechny nároky a budete mít právní podklad, proč mu za tu “fušeřinu” nezaplatit.

  U smluv týkajících se IT oblasti je způsob předání díla navíc specifičtější o to, že toto dílo je zpravidla nehmotné povahy a jeho předání tak probíhá většinou na dálku zejména na doméně, v systému apod. (např. oznámením o možnosti dílo užívat). Abyste měli jistotu, že s dílem není něco v nepořádku, začleňujeme do smluv také ustanovení o vašem právu nechat si ho před samotným předáním ještě předvést a způsob tohoto předvedení důsledně popíšeme tak, aby v praxi potom nevznikaly zbytečné dohady. Vždy také stanovujeme záruku na dílo tak, abyste měli čas skryté vady zjistit.

  Splatnost

  Další důležitou součástí smlouvy by mělo být ujednání o splatnosti ceny díla, tedy do kdy jste povinni dohodnutou cenu dodavateli uhradit. Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, ale z vlastní zkušenosti víme, jak často se na toto zapomíná. Zde je nejdůležitější obvykle stanovení rozpočtu a jeho nepřekročitelnosti. Ostatně subdodavatel je také podnikatel a musí nést svoje podnikatelské riziko.

  Ujednáním konkrétního data splatnosti ceny díla se vyhnete případným budoucím neshodám ohledně toho, do kdy měla být předmětná částka zaplacena a zda byla tato povinnost splněna již odesláním vašeho požadavku bance o převod či zda až připsáním této částky na účet dodavatele (freelancera). Nejvíce se nám osvědčilo platby rozdělit podle harmonogramu prací.

  Jakost a práva z vad

  Jako objednatel jistě chcete, aby dílo, které vám bude na základě vaší objednávky dodáno, bylo naprosto skvělé a zkrátka to nejlepší. Nikoli odfláknutá práce, která v celkovém důsledku nebude ani trochu odpovídat její ceně. Proto do těchto smluv přidáváme ustanovení o vlastnostech a kvalitě díla v nejvyšší jakosti. Dodavatel pak za to, že jeho dílo skutečně bude kvalitní a bude mít požadované vlastnosti, ponese přímou odpovědnost.

  Nad rámec toho vám doporučuji též vymínit si na dodavateli poskytnutí záruky v přiměřené délce, tzn. že dílo bude po stanovenou dobu sloužit ve smlouvě vymezenému účelu a bude bez vad. Toto Vám dá tolik potřebný čas, abyste měli čas skryté vady zjistit.

  V situacích, kdy ke vzniku těchto vad přeci jen dojde, pak vaši pozici nejvíce vylepší např. to, pokud si do smlouvy zakomponujete vaše právo na jednostrannou změnu jednou již zvoleného práva z vadného plnění, což vše brilantně ovládáme.

  Nebojte se vyjednávání s druhou stranou – i od toho je tu náš advokát

  Často se stává, že druhá smluvní strana si přeje o podobě a obsahu smlouvy vyjednávat, pochopitelně proto, aby si vyjednala pro sebe co nejlepší podmínky. V takovém případě je potom nejlepší dospět vzájemně k rozumné dohodě tak, aby byl naplněn původní zamýšlený účel spolupráce.

  Na tento druh vyjednávání se specializuje u nás Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát. Můžeme vás při něm zastoupit či se ho účastnit spolu s vámi. Taktéž vám připravíme smlouvu na míru vašim potřebám a požadavkům. Kontaktujte nás, těšíme se na spolupráci!

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová

  #smlouva #freelancer #freelancesmlouva #smlouvaodilo #vyjednavani #obsahsmlouvy #kontraktovani #subdodavatel