×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak vystavit směnku a jak ji vymáhat?

  Jak vystavit směnku a jak ji vymáhat?

  Jak vystavit směnku a jak ji vymáhat?

  Co je to směnka?

  Směnka je listinný cenný papír, který obsahuje právo věřitele na peněžité plnění, které bez směnky nelze uplatnit. Cenný papírem rozumíme listinu, která je nositelem práva. Jedná se o dokument se kterým jsou spojeny určité hodnoty nebo majetková plnění. 

  Směnka obsahuje písemný závazek dlužníka, který se jejím podpisem zavazuje, že věřiteli (majiteli směnky) v určitý den a na určitém místě uhradí částku uvedenou na směnce. Tento slib zaplatit nesmí být spojen se splněním jiné podmínky.

  Druhy směnek

  Dle zákona existují dva základní druhy směnek: směnka vlastní a směnka cizí. 

  • Směnkou vlastní se člověk, který ji vystavuje, zavazuje, že uhradí v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě určitou částku. 
  • Na směnce cizí se dlužník nezavazuje, že stanovenou částku sám zaplatí, ale přikazuje platbu někomu dalšímu – např. bance, kde má vedený účet.

  Jak vystavit směnku?

  Směnka musí být vždy sepsána písemně, nelze ji vystavit  jinou formou (např. ústně).

  Jaké jsou náležitosti a forma směnky?

  Náležitosti, které směnka obsahuje, upravuje zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.). 

  Směnka musí obsahovat: 

  • Výslovné označení listiny jako „směnka”
  • Bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit částku uvedenou ve směnce
  • Jméno toho, kdo má platit
  • Splatnost směnky
  • Místo, kde má být placeno
  • Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
  • Datum a místo vystavení směnky
  • Vlastnoruční podpis výstavce pod textem směnky

  Jak určit splatnost směnky?

  Není třeba zapsat přesné datum, ale je možné ji určit čtyřmi způsoby:

  • konkrétní datum splatnosti,
  • doba od vystavení směnky, po jejímž uplynutí bude směnka splatná (například: do roka od jejího vystavení),
  • směnka splatná na viděnou; to znamená, že je splatná kdykoliv ji dlužníkovi předložíte,
  • splatná na určitý čas po viděné (například: tři měsíce po viděné); to znamená, že dlužník vám musí zaplatit do stanovené lhůty od chvíle, kdy mu směnku předložíte.

  Nejste si jisti, jak správně směnku formulovat, aby obsahovala všechny její náležitosti správně? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vystavením směnky pomůžeme. 

  Jak na vymáhání plnění ze směnky?

  Směnka je považována za nástroj, díky kterému lze rychle a efektivně vymáhat dluhy, i přesto se však můžete dostat do situace, že Vám dlužník včas nezaplatí.

  Proces vymáhání

  • Prvním krokem cesty je posouzení, zda daná směnka platí, spousta směnek obsahuje chyby, které mohou zapříčinit neplatnost směnky. 
  • Následně doporučujeme zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu, kde dlužníka poučíte o situaci, která nastane, pokud nezaplatí. 
  • Pokud přesto dlužník neuhradí svůj dluh, přichází další krok. Tím je vymáhání směnky soudní cestou. Řízení se zahajuje žalobou a při jejím podání je třeba zaplatit soudní poplatek. 
  • protestace směnky: Abychom mohli směnku vymáhat u soudu, je nutné dokázat, že směnka byla řádně předložena k zaplacení, ale dlužník Vám ji nezaplatil.

  Na základě žaloby vydá soud směnečný platební rozkaz. Dlužník má právo do patnácti dnů od doručení podat proti rozkazu odůvodněné námitky. Jestliže tak neučiní, směnečný rozkaz nabývá právní moci a vykonatelnosti. 

  Pokud dlužník ani poté nezaplatí Vaši pohledávku, přistupuje se k podání exekučního návrhu a tedy vymáhání exekuční cestou.

  Nemáte žádné zkušenosti s vyplňováním směnky nebo s jejím vymáháním? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme. 

  Promlčení směnky

  S vymáháním směnky není radno otálet. V případě, že nezačnete svoji směnku vymáhat do tří let od data splatnosti, promlčí se Vaše právo na plnění. 

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #právo #dluh #pohledavka #vymahani #penize #soud #dluznik #smenka #zavazek #advokat #upominky #splatnost  #zaloba #promlceni