×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak je to s právní mocí a vykonatelností rozhodnutí?

  Jak je to s právní mocí a vykonatelností rozhodnutí?

  Jak je to s právní mocí a vykonatelností rozhodnutí?

  Co znamená právní moc?

  Právní moc je vlastnost rozhodnutí, které když rozhodnutí nabude, bude závazné a nezměnitelné. 

  Nezměnitelnost znamená, že o věci, nelze již dále jednat, tedy že nelze podat řádný opravný prostředek (např. odvolání). Závaznost znamená, že rozhodnutí je schopno působit a osoby jsou povinny se jím řídit.

  Kdy nastává právní moc?

  Základním předpokladem pro to, aby mohla nastat právní moc rozhodnutí je:

  • doručení všem osobám, kterým mělo být doručeno a
  • nemožnost napadnout rozhodnutí řádným opravným prostředkem, a to jak z důvodů nepřípustnosti řádného opravného prostředku, marného uplynutí lhůty pro jeho podání, případně vdání se práva jej podat. 

  Rozsudek nabude právní moci vždy v jiný den, v určitých případech to je dnem doručení jindy zase dnem následujícím po uplynutí odvolací lhůty. Existují i další případy, ale tyto jsou nejčastější. 

  Dalším aspektem právní moci je to, že o věci nemůže být znovu jednáno a rozhodováno. 

  Právní moc může být prolomena pouze mimořádnými opravnými prostředky, tj. dovoláním či kasační stížností (případně i také ústavní stížností), kterými může být zrušeno i pravomocné rozhodnutí. 

  Právní moc není vykonatelnost

  Právní moc znamená, že mohou nastat účinky popsané v rozhodnutí – například povinnost splnit určité plnění – zaplatit peníze. Od tohoto je však nutné odlišit pojem vykonatelnost rozhodnutí. Tyto dva pojmy na sebe v praxi navazují, avšak ani zdaleka neznamenají to samé.

  VYKONATELNOST ROZHODNUTÍ

  Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí spočívající v jeho vynutitelnosti, a to zejména státní mocí, pokud nebude splněno dobrovolně.  Vykonatelnost tedy stanovuje čas, kdy je možné plnění vynutit i proti vůli osoby, které byla uložena povinnost něco plnit. 

  To znamená, že pokud má dlužník povinnost zaplatit dluh, a na jeho zaplacení má určeny 3 dny od právní moci rozhodnutí, je povinností dlužníka v určené lhůtě svou povinnost dobrovolně splnit. Po marném uplynutí dané lhůty nastává vykonatelnost, a povinnost dlužníka tak může být vynucena státní mocí. 

  Doba mezi právní mocí a vykonatelností se nazývá tzv. pariční lhůta. 

  ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA!

  Tyto instituty jsou v právu používány prakticky každý den. Díky nim vzniká spousta práv a povinností, jak na straně dlužníka, tak na straně oprávněného. Počítání těchto lhůt není vůbec jednoduché a jedna chyba v počtech Vás může stát nemalé peníze. 

  My jsme v této problematice zběhlí, víme na co si dát pozor a jak nepřijít zbytečně o peníze. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme, a to ať už jste na straně dlužníka či oprávněného. Vždy lze najít cestu! 

  Kontaktujte nás ještě dnes, jsme tu pro Vás!

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant.

  #pomoc #pravo #pravnimoc #nezmenitelnost #zavaznost #individualita #poradenstvi #onlinepravnik #onlinepomoc #pravnipomoc #pravniporadenstvi #poradenstvionline #penize #vykonatelnost