×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co obsahuje trestní oznámení?

  Co obsahuje trestní oznámení a jak ho napsat?

  Co obsahuje trestní oznámení?

  Při sepisování trestního oznámení doporučujeme použít program na zpracování textu jako například Word. Čitelnost textu je v dané věci klíčová, rukou psaná oznámení nemusí být pro všechny osoby čitelná a řešení Vaší situace se tak může zbytečně zkomplikovat.

  Trestní oznámení by mělo obsahovat následující:

  • Identifikace oznamovatele,
  • Identifikace poškozeného, svědků a podezřelého,
  • Právní kvalifikace (není povinné),
  • Popis skutku,
  • Uplatnění práv,
  • Datum a podpis,
  • Přílohy.

  Identifikace osob

  Při sepisování trestního oznámení se snažte co nejvíce identifikovat osoby, které v oznámení figurují. Jedná se o oznamovatele, poškozeného, svědky a pachatele, kterého v oznámení označujeme jako podezřelý. Poškozeným i podezřelým může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Snažte se co nejvíce dané osoby identifikovat, uvádějte jméno, příjmení, datum narození, adresu jejich pobytu a telefonní kontakt.

  Identifikace fyzických osob

  Jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, telefonní kontakt

  Příklad:

  Martin Novák, nar. 1.1.1900, Botanická 123/45, 678 00 Olomouc, tel. 666 777 999

  Identifikace právnických osob

  Název společnosti, sídlo společnosti, IČO, kdo je jednatelem společnosti

  Příklad:

  Vzorovafirma s.r.o., Botanická 123/45, 678 00 Olomouc, IČO: 111 222 333, zastoupena jednatelem Martinem Novákem 

  Identifikace podezřelého a svědků, na které neznáte kontaktní údaje

  Jak dotyčný vypadá (barva pleti, věk, typ postavy, výška, barva a délka vlasů, vousy, tetování, popis oblečení, individuální znaky jako je např. specifická chůze, jakou řečí mluvil a jaký měl přízvuk). Kde se dotyčný pohybuje, kde pracuje, jakou má přezdívku, jaké navštěvuje hospody, restaurace či s jakými osobami komunikuje (kdo jsou jeho přátelé).

  Příklad:

  Podezřelý je ve věku 30-35 let, bílé pleti, silnější postavy, váha okolo 110 kg, vysoký 180 cm, krátké černé vlasy, bez vousů, na pravém rameni černobílé tetování pavučiny, při chůzi kulhá, mluvil česky. Často se pohybuje v okolí vlakového nádraží na adrese xxx, v nočních hodinách. V jeho přítomnosti se často vyskytuje mladší žena (popis ženy), která má přezdívku xxxx. Dle zjištěných skutečností by měli společně navštěvovat hospodu xxx na adrese xxx.

  Při identifikaci osob vždy uvádějte, v jakém postavení se daná osoba nachází, např. oznamovatel, poškozený, podezřelý.

  Popis události, ve které spatřujete trestný čin

  Jedná se o nejdůležitější část trestního oznámení, dle které dojde k prvotní právní kvalifikaci ze strany policie či státního zástupce. Popis celé události je třeba sestavit tak, aby z něj jednoznačně vyplývaly okolnosti, ve kterých spatřujete trestný čin. Při formulaci daného textu doporučujeme odpovědět na 7 kriminalistických otázek a uvést zde i výši způsobené škody.

  Kriminalistickými otázkami jsou:

  • Kdo? – podezřelý, neznámý pachatel, Martin Novák, právnická osoba xx a její jednatel xx
  • Co? – co udělal, vloupal se do domu, podvedl, ublížil na zdraví, způsobil škodu na majetku
  • Kdy? – vymezte období od – do, a to včetně hodin
  • Kde? – uveďte co nejpřesněji místo události, před domem na adrese xxx
  • Jak? – popište, jak k činu došlo, co podezřelý udělal
  • Čím? – například udeřil do hlavy pěstí
  • Proč? – proč se událost stala, co bylo následkem, okradl / podvedl Vás
  • Škoda – jakou škodu způsobil a komu, uveďte její výši, popište, co pachatel rozbil

  Je vhodné psát popis události chronologicky jako příběh tak, aby byla patrná časová souvislost navazujících událostí.

  Právní kvalifikace skutku

  Vzorová trestní oznámení a celý článek naleznete v naší členské sekci.

  Příště se společně podíváme na to, kam podat trestní oznámení.