×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak se bránit proti usnesení o odložení věci?

  Jak se bránit proti usnesení o odložení?

  Jak se bránit proti usnesení o odložení věci?

  V rámci trestního řízení policie vydává různá usnesení, kterými rozhoduje v podstatných záležitostech, které se týkají trestního řízení. Mezi nejčastější usnesení patří:

  • Usnesení o odložení věci dle § 159a trestního řádu
  • Usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 trestního řádu

  V rámci našeho kurzu se budeme zabývat usnesením o odložení věci dle § 159a trestního řádu. Jedná se o usnesení, kterým policie věc odloží v přípravném řízení, tedy nezahájí trestní stíhání proti určité osobě. V případě, že jste v dané věci poškození, bude Vám toto usnesení doručeno automaticky. V případě, že jste pouze v postavení oznamovatele, a požádáte v rámci trestního oznámení o vyrozumění o učiněných opatření do 1 měsíce od oznámení dle § 158 odst. 2 trestního řádu, budete vyrozuměni o tom, že věc byla odložena. Usnesení jako takové Vám však doručeno nebude.

  V případě, že policie věc neodloží, zahájí trestní stíhání, tedy vydá usnesení o zahájení trestního stíhání, které se doručí poškozenému, ale také pachateli, který se následně stane osobou obviněnou. V rámci trestního řízení existuje i zkrácená verze přípravného řízení, které se nazývá zkrácené přípravné řízení. Tato zkrácená verze přípravného řízení se koná u méně závažných trestných činů, jejichž horní hranice nepřevyšuje 5 let, jestliže byl podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně poté (policie chytila pachatele na místě) a existuje zde předpoklad, že bude dotyčný postaven do týdnů před soud. V případě zkráceného přípravného řízení o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání policie oznamovatele nevyrozumí.

  V našem kurzu se však budeme zabývat nezkrácenou variantou trestního řízení.

  Usnesení o odložení věci dle § 159a trestního řádu

  Policie v rámci přípravného řízení, tedy první fázi trestního řízení, při kterém prověřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a zda jej spáchala konkrétní osoba, věc odloží v následujících případech:

  • Skutek se nestal, tedy není trestným činem ani přestupkem,
  • Skutek je přestupek nebo spadá do kázeňského řízení,
  • Trestní stíhání je nepřípustné, například z důvodu nízkého věku pachatele,
  • Trestní stíhání je neúčelné, například když pachateli hrozí nepoměrně vysoký trest již za jiný skutek,
  • Návrh na odložení ze strany státního zástupce, k čemuž dochází zejména za situace, kdy policie nazná, že účelu trestního řízení bylo v dané věci již dosaženo,
  • Nepodařilo se zjistit osobu pachatele.

  Usnesení o odložení věci se skládá ze dvou hlavních částí. Těmi jsou výrok a odůvodnění. Ve výrokové části se dočtete, v jaké věci policie rozhodla a jakým způsobem, např. že věc byla odložena, protože se skutek nestal. Ve výrokové části pak policejní orgán zdůvodňuje, z jakého důvodu dospěl k tomuto rozhodnutí. Pokud s rozhodnutím ze strany policie nesouhlasíte, máte jako poškozený možnost podat do 3 dnů od doručení usnesení opravný prostředek, který se označuje jako stížnost.

  Stížnost

  Tímto opravným prostředkem napadáte rozhodnutí policejního orgánu, se kterým nesouhlasíte. Na podání stížnosti máte pouhé 3 dny od doručení, tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí. Pokud bylo usnesení doručeno poštovní zásilkou, doručení se počítá dnem podpisu o převzetí zásilky. Pokud došlo k doručení prostřednictvím datové schránky, je klíčové datum, kdy se do této schránky přihlásí oprávněná osoba. Lhůta pro podání stížnosti nesmí skončit v nepracovní den. Tedy pokud vychází konec třídenní lhůty např. na neděli, je posledním dnem, kdy můžete podat stížnost, pondělí.

   

  Rozlišujeme dva základní druhy stížností:

  Blanketní stížnost

  Přečtěte si další část návodu v členské sekci, kde naleznete vzorová trestní oznámení, videa a mnoho dalších informací.

  Pokud máte jakékoli dotazy ke členské sekci nebo potřebujete s něčím pomoci, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme!