×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak má vypadat trestní oznámení a jak popsat skutek?

  Jak má vypadat trestní oznámení?

  Jak má vypadat trestní oznámení a jak popsat skutek?

  Mnoho lidí si láme hlavu s tím, jakým způsobem protiprávní jednání pachatele kvalifikovat a nevěnují tak příliš pozornosti samotnému popisu daného skutku, tedy toho, čeho se pachatel dopustil.

  V první řadě je důležité zmínit, že Vaší povinností není jednání pachatele právně kvalifikovat. Právní kvalifikaci za Vás totiž udělá policie. Pokud si však chcete právní kvalifikaci udělat sami, nic Vám v tom nebrání. Nejprve zvažte všechny okolnosti daného skutku a poté jej porovnejte s trestnými činy, které naleznete v trestním zákoníku. Poté, co naleznete shodu s daným trestným činem, přečtěte si text tohoto trestného činu až do konce. Následně do svého trestního oznámení uveďte § trestného činu, jeho název a uveďte u konkrétní odstavce, písmena či body, které v daném jednání spatřujete. Nezapomeňte také odkázat na zákon, aby bylo zřejmé, na který § se odkazujete, tímto zákonem je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V prvních odstavcích jsou vždy uvedena trestná jednání, za které pachatelům hrozí tresty v určité výši, v následujících odstavcích jsou pak uvedeny okolnosti, které podmiňují užití vyšší trestní sazby.       

  Příkladem může být:

  Podezření z trestného činu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. V tomto případě máte podezření, že se pachatel dopustil krádeže a tím způsobil škodu nikoli nepatrnou tedy škodu v rozmezí 10.000, – Kč až 50.000, – Kč.  

  Zvýšenou pozornost věnujte popisu skutku. Jedná se o velice důležitou část trestního oznámení, podle které bude policie Váš případ právně kvalifikovat. V popisu skutku uveďte, v čem spatřujete protiprávní jednání. Je vhodné psát tento popis chronologicky tak, aby byla zachována časová osa věci a oznámení bylo pro policii srozumitelnější.

  Přečtěte si další část návodu v členské sekci, kde naleznete vzorová trestní oznámení, videa a mnoho dalších informací.

  Příště se podíváme na to, jak se bránit proti policejnímu usnesení, např. o odložení věci.