×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Přišlo mi předvolání k podání vysvětlení. Co s ním?

  Rozhovor na služebně

  Přišlo mi předvolání k podání vysvětlení. Co s ním?

  Našli jste ve schránce dopis od Policie České republiky, v němž vám sdělují, že se máte dostavit na služebnu za účelem podání vysvětlení? Nevíte, co toto předvolání znamená a jak se při podání vysvětlení máte chovat? Může podání vysvětlení znamenat pro vás či vaše blízké nějaké riziko? 

  Podání vysvětlení je nástrojem, který policie využívá k objasňování a prověřování skutečností týkajících se podezření ze spáchání trestného činu. Předvolání k podání vysvětlené policie využívá často ve fázi před zahájením samotného trestního řízení. Znamená to, že předvolaná osoba zatím nebyla obviněna a v tuto chvíli policie prověřuje možnou trestnou činnost a snaží se zjistit, proti komu a zda vůbec bude dále vedeno trestní stíhání, proto chce, abyste jim o tom popovídali. Vysvětlení ale také může být využito později i proti Vám ve fázi vyšetřování, kdy k vysvětlení policie zve potenciální svědky. Pokud vám domů přišlo předvolání k podání vysvětlení, je vhodné už sem vyrazit bok po boku advokáta neboť jak je z filmů známo, vše co řeknete může být později použito proti Vám. Lidé bohužel často udělají chybu, že řeknou něco, čeho později litují a soud Vám to dá náležitě vědět a bude Vás “grilovat” je na nesrovnalostech. Jakmile tedy máte co dočinění s policií, neváhejte nás urychleně kontaktovat.

  Při podání vysvětlení máte právo na pomoc advokáta, využijte ho

  Každý má při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta, doporučím naše odborníky. Advokát coby odborník je schopen posoudit možný dopad informací požadovaných policií, zakročit proti manipulativním otázkám, předem i v průběhu se s ním můžete poradit, může vám doporučit, kdy přestat či odepřít vypovídat, a dává pozor, aby otázky pokládané policií nebyly nepřípustné. Jsem si jistý, že přítomnost advokáta každý ocení.

  Na základě vysvětlení se totiž můžete třeba stát osobou podezřelou. Advokát sice nemůže sám nijak přímo do průběhu podání vysvětlení zasahovat, ale samotná přítomnost advokáta velice často pomůže k tomu, aby policie postupovala v průběhu podání vysvětlení v souladu se zákonem.

  K podání vysvětlení máte povinnost se dostavit, a pokud tak neučiníte, může to vyústit až k nucenému předvedení s pomocí policie či vám může být uložena pořádková pokuta.

  Na vaši žádost Vám musí policie povinnost sdělit, zda jste byli předvoláni jako tzv. prověřovaná osoba, jinak řečeno podezřelý, nebo jako svědek či poškozený. Prověřovaná osoba má vždy právo výpověď odmítnout a policejní orgán to musí bez dalšího respektovat. Právo výpověď odepřít má osoba jinak jen ze zákonem vymezených důvodů, například pokud by svou výpovědí mohla přivodit trestní stíhání sobě nebo osobě blízké, případně pokud by tím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

  Jako svědek či poškozený máte povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat. Porušením této povinnosti se můžete dopustit křivého vysvětlení. To neplatí, pokud se jedná o podezřelého – ten nemá povinnost vypovídat sám proti sobě.

  Máte nárok na náhradu nutných výdajů a ušlého výdělku, s výjimkou případu, kdy jste byli vyzváni k dostavení se z důvodu svého protiprávní jednání.

  O podání vysvětlení je sepsán oficiální úřední záznam, který společně s naším profesionálem před podpisem pročtete a případně opravíte, pak je podepsán zároveň osobou podávající vysvětlení, naším právníkem a policejním orgánem.

  Jak probíhá podání vysvětlení?

  Postup při vysvětlení není upraven zákonem, ale můžete si ho představit jako rozhovor mezi vámi a policistou, kterému nejdříve vlastními slovy popovídáte o záležitosti a pak Vám klade otázky. Tyto otázky nesmí být sugestivní a nesmí být klamavé či špatně srozumitelné, to bychom zakročili. Policista by se vás také neměl ptát na otázky, které nesouvisí s důvodem vašeho předvolání, v takovém případě bychom také zakročil. 

  Pokud i vám přišlo od Policie předvolání k podání vysvětlení, neváhejte se na nás obrátit. Naši experti na trestní právo mají s pomocí předvolaným bohaté zkušenosti. Jednou udělané chyby ve výpovědi se nedají odčinit a vlak trestního řízení se těžko následně zastavuje. Jako odborník na trestní právo Vám upřímně poradí běžte na policii s naším odborníkem, jsou to nejlépe investované peníze.

  Autoři: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová, právní praktikant

  ​​#trestnipravo #trest ​​#vysvetleni ​​#policie ​​#svedek ​​#predvolani #advokat #podezrely #mojeprava #svedectvi #vypoved #vyslech #vyslechnapolicii #pravanavyslechu