×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jaké jsou časté mýty o trestním řízení?

  Časté mýty o trestním řízení

  Jaké jsou časté mýty o trestním řízení?

  V této části kurzu se zaměříme na časté mýty, které se vztahují k trestnímu řízení. S těmito nesprávnými tvrzeními se setkáváme stále dokola, proto na čase je vyvrátit a poskytnout Vám tak zcela objektivní informace.

  Držení legálního množství drog

  Prvním mýtem, kterým se budeme zabývat, je přesvědčení, že si můžete legálně držet malé množství drog. Tento závěr však není pravdivý. Vždy záleží na konkrétním množství, které máte u sebe. Legislativa v České republice sice nekriminalizuje požívání drog, avšak držení drog, kdy tyto drogy máte u sebe, je vždy porušením právního řádu, bez ohledu na její množství.

  Rozdíl spočívá v tom, zda se bude jednat o přestupek nebo trestný čin, kdy hranici tvoří množství malé, které se jednotlivých typů drog liší. V obou případech budou Vaše drogy neboli omamné a psychotropní látky zabaveny a bude Vám uložen trest. V případě, že u sebe držíte drogy v množství větším než malé, pravděpodobně budete obviněni z trestného činu. Zde bude hrát klíčovou roli zkoumání dané látky (množství a kvalita).  Další klíčovou záležitostí bude i to, za jakým účelem jste drogy měly u sebe (vlastní potřebu / distribuci). 

  Trestným činem je pouze škoda nad 10.000 Kč

  Tato informace také není zcela správná. Krádež je definována tak, že kdo si přisvojí cizí věci tím, že se jí zmocní. To však znamená, že i krádež věci s hodnotou nižší než 10.000 Kč, spáchaná například vloupáním do vašeho domu, je stále považována za trestný čin.

  Trestným činem krádeže je také odcizení jakéhokoliv předmětu, ať už se jedná o drobnosti nebo cennosti. Například i odcizení plechovky Coca-Coly se může považovat za krádež, pokud pachatel bezprostředně po činu použije násilí nebo pohrůžku násilí nebo odcizí věc, kterou má poškozený u sebe. Trestným činem krádeže je také zmocnění se cizí věci v místě, kde probíhá nebo již proběhla evakuace osob.

  § 205 Krádež

  (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

  a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,

  b) čin spáchá vloupáním,

  c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,

  d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo

  e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

  (2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  Přečtěte si zbytek článku v naší členské sekci.

  Zásadní je také neustále se vzdělávat a sledovat aktuální informace v oblasti trestního práva. Doporučujeme využít služeb našich právníků a pravidelně se informovat v naší specializované členské sekci, kde získáte komplexní a aktuální informace na jednom místě.