×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Úředně ověřené dokumenty v zahraničí? Zařídíme vám apostilu do několika dní

  apostilní doložka

  V dnešní době bývá velice časté, že v jiném státě budete potřebovat úředně ověřené dokumenty (či jejich ověřené kopie) pro jednání s úřady, bankami apod. Takové úředně ověřené dokumenty budete potřebovat ve dvou případech, a to 1) nepobýváte v ČR, ale potřebujete podepsat dokument s úředně ověřeným podpisem pro jednání v ČR anebo 2) potřebujete dokument s úředně ověřeným podpisem do jiného státu mimo ČR. Můžete například uzavřít smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti v zahraničí, obchodního podílu společnosti založené v zahraničí, jakoukoli jinou smlouvu s předmětem týkajícím se jiného státu či udělit někomu (např. obchodnímu partnerovi) plnou moc k určitému právnímu jednání v jiném státě, které toto ověření vyžaduje. V takovém případě po Vás notáři, státní úřady, banky a pod. budou vyžadovat úředně ověřený podpis na dokumentu. Úřední ověření podpisu v ČR je však platné jen v ČR. Jak ale toto zajistit do v zahraničí? Existují 2 způsoby: superlegalizace (náročnější) nebo apostila (méně náročná).

  Velmi typická v naší praxi bývá následující situace – společnost má dva společníky, kteří jsou současně jejími jedinými jednateli, přičemž tato společnost má obchodní partnery po celé Evropě, kterým dodává své zboží. Jeden z těchto společníků, resp. jednatelů se rozhodl z podnikání odejít, náhle onemocní či se mu stane úraz znemožňující mu na nějakou dobu cestovat, a to těsně před plánovanou obchodní cestou do zahraničí za účelem sjednání další spolupráce s novým obchodním partnerem. Co teď? Nejlepším řešením bývá klasické udělení plné moci s úředně ověřeným podpisem.

  Úřední ověření podpisu je na území České Republiky chápáno jako v zásadě nepopiratelné potvrzení toho, že daný podpis je doopravdy váš, a proto ho taky mohou provádět jen určité osoby na základě zvláštního určení, tj. např. notáři, úřady státní správy, CzechPoint či advokáti zapsaní v příslušných seznamech vedených jejich komorami.

  V zahraničí však tyto české orgány žádnou moc nemají. Aby tak určitá Vaše soukromoprávní listina (třeba tato plná moc z našeho příkladu výše) byla v zahraničí brána tanějšími orgány „vážně“, tj. aby byla v daném státě uznána za právně relevantní, je třeba ji opatřit zvláštní doložkou, které se říká apostila či apostilní doložka. Apostilní doložka je založena mezinárodní Haagskou úmluvou a jedná se o zjednodušený proces oproti superlegalizaci. Touto doložkou je možno opatřit dokument tam, kdy Váš cílový stát použití přistoupil k užití této mezinárodní úmluvy. V Evropě jde o drtivou většinu států, vždy toto však v konkrétním případě ověřujeme.

   

   

  Ověřování listin do zahraničí. Superlegalizace a apostila. Jak to probíhá?

  Celý proces je možno zvládnou jednoduše a rychle a probíhá tak, že vám jeden z našich advokátů podpis na dané listině ověří (můžeme za Vámi po ČR kamkoliv přijet), opatří ji vyšším advokátním ověřením a následně danou listinu necháme apostilovat Ministerstvem zahraničních věcí. Celou záležitost je možné vyřídit již do dvou dnů, ale pochopitelně závisí na okolnostech – např. zda bude třeba listinu opatřit oficiálním překladem tlumočníka, o jakou zemi se bude jednat, zda s ní má Česká republika uzavřenou speciální dohodu o požadavcích pro uznávání takovýchto listin na jejím území apod. Standardní doba tak činí zpravidla jeden týden. Obvykle se snažíme dohodnout na vytvoření dvousloupcového předmětného dokumentu, kdy jeden sloupec je česky a druhý je totožný text psaný úředním jazykem cílového státu. I naši advokáti ovládají mnoho jazyků, neváhejte nás tedy kontaktovat. Zařídíme též superlegalizaci.

  Pokud potřebujete apostilovat listinu pro účely jejího použití v zahraničí, neváhejte nás kontaktovat – máme v této oblasti praktické zkušenosti, díky kterým můžeme tento proces výrazně urychlit, abyste danou listinu mohli použít co nejdříve.

   

  #apostila #superlegalizace #úředníověření #overenydokument #advokat #ministerstvozahraničníchvěcí #overenalistinavzahranici #urednioverenilistiny #podpis #razitko

  Autoři: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát v advokátní kanceláři ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová