×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co je to prokura a k čemu slouží?

  Poradíme vám, jak zřídit prokuru

  Co je to prokura a k čemu slouží?

  Čas od času se při podnikání může stát, že se o svou práci musí podnikatel s někým podělit, na někoho převést část svých pravomocí a delegovat tak vedení obchodního závodu na někoho jiného. V tomto případě je možné využít prokuru, která funguje přesně pro tyto případy.

   

  Co je prokura?

  Prokura je svou podstatou forma zmocnění, které uděluje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku. Prokurista je osoba pověřená podnikatelem ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Podnikatel si tedy může zvolit svého prokuristu, a to například pokud chce vedení svého závodu přesunout na někoho jiného.

  Prokurista má při udělení prokury celkem široké pole působnosti. Jediným omezením je, že prokurista nemůže zcizovat a zatěžovat nemovité věci, pokud tak není v prokuře výslovně ujednáno. Při svém jednání však prokurista musí postupovat s péčí řádného hospodáře, musí tedy dbát na to, aby za podnikatele jednal pečlivě, s potřebnými znalostmi a loajalitou, zkrátka aby jeho podnikání svou aktivitou neohrožoval.

  Prokura má také jednu velkou výhodu ve vztahu k jednání za podnikatele. Prokura je totiž zapisována do rejstříku, tudíž každý, kdo s prokuristou jedná, si může snadno ověřit, zda je daná osoba skutečně oprávněna za podnikatele jednat, aniž by bylo nutné pokaždé předkládat plnou moc. Prokurista sice může mít přímo od podnikatele vnitřními pokyny stanovena nějaká omezení, vůči třetím osobám však tyto pokyny neplatí.

  Prokuru je také možné udělit jen pro některé pobočky, v takovém případě musí být toto omezení také zveřejněno v rejstříku, kdy takové jednání prokuristy je logicky omezeno jen co do působnosti dané pobočky.

   

  Prokurista vs. jednatel

  Podle popisu prokury výše se může zdát, že prokura představuje jakési speciální zmocnění pro funkci jednatele. Mezi prokuristou a jednatelem jsou však značné rozdíly.

  Jedním z nich je například způsob, jakým funkce vzniká. Jednatel je do své funkce zvolen valnou hromadou. Prokuru také sice musí schválit valná hromada, nejedná se však o zvolení do funkce, nýbrž o schválení uzavření smluvního vztahu. A stejně to samozřejmě funguje i se zánikem funkce. Jednatele je nutné z funkce odvolat, u prokuristy vypovědět smlouvu. Rozdíl také spočívá v tom, že funkce prokuristy může zaniknout i za jiných okolností, za kterých funkce jednatele nezaniká. Prokura totiž zaniká převodem, ale i pachtem obchodního závodu, případně pobočky, ke které byla prokura sjednána.

  Další rozdíl nalezneme v tom, kdo může funkci vykonávat. Jednatelem může být i právnická osoba, přičemž v těchto případech za tuto osobu plní funkci jednatele pověřená fyzická osoba. Prokuru lze však udělit pouze osobě fyzické.

  Prokurista má také menší rozsah pravomocí než jednatel, konkrétně se jedná o výše zmíněné zcizování a zatěžování nemovitých věcí. Na druhou stranu má jednatel také některé povinnosti, které se na prokuristu nikterak nevztahují. Konkrétně se může jednat o zákaz konkurence, v jehož rámci má jednatel omezení v předmětu podnikání společnosti, jíž je statutárním orgánem. Taková omezení u prokuristy však v zákoně nenajdeme.

  Dále bychom mohli uvést rozdíl v předepsaných povinnostech jednatele a prokuristy, které stanoví sám zákon. Jednatelům zákon přímo předepisuje některé konkrétní povinnosti, jako je například svolávání valné hromady, zajištění řádného vedení účetnictví nebo povinnosti při úpadku společnosti. Prokurista naproti tomu nemá žádné konkrétní povinnosti a jeho náplň práce je tak stanovena zejména vnitřními pokyny.

   

  Závěr

  Angažování prokuristy může pomoci se zvládnutím podnikání nebo s delegováním pravomocí. Podnikatel si může pro pomoc s podnikáním smluvně zavázat profesionálního zmocněnce, a přitom nezasahovat do složení statutárního orgánu. Pro osoby jednající s prokuristou spočívá výhoda prokury v jejím zveřejnění v obchodním rejstříku. Jednající osoby pak mají v těchto souvislostech jistotu, že jednají skutečně s pověřenou osobou podnikatele.

   

  Přemýšlíte po přečtení článku o zřízení prokury pro Váš obchodní závod? Pro obstarání veškerých potřebných dokumentů ke zřízení prokury, ale i pro další věci okolo Vašeho byznysu můžete využít naše profesionální právní služby.

   

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Tomáš Kolařík, právní praktikant

  #prokura #jednatel #sro #byznys #podnikani #obchodnipravo #pravo