×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak postupovat při založení s.r.o.?

  Jak postupovat při založení s.r.o.?

  Jak postupovat při založení s.r.o.?

  Společnost s ručením omezeným nabízí lákavou volbu pro podnikatele, a to z různých důvodů. Představuje ideální mezistupeň mezi soukromými formami podnikání a akciovou společností. Ne nadarmo se tak jedná o nejpoužívanější formu obchodní korporace v České republice. Bohužel pro potenciální podnikatele ale není založení s.r.o. v tuzemsku stále jen formalitou a odkup již vzniklých společností (tzv. ready-made) může nést svá rizika. Jak tedy správně postupovat při založení s.r.o., a na co si dát pozor?

   

  Sepsání společenské smlouvy

  Každá společnost s ručením omezeným musí mít svoji základní listinu. Tu nazýváme společenskou smlouvou u vícečlenných společností, a zakladatelskou listinou u těch, které zakládá samostatná osoba. Obě dvě tyto listiny je nutno sepsat formou notářského zápisu a věnovat jejich přípravě zvlášť zvýšenou pozornost.

  Co všechno obvykle taková základní listina obsahuje? Název (obchodní firmu) společnosti, sídlo, předmět podnikání, počty jednatelů a zakladatelů, výši vkladu a případné rozdělení na podíly, výši základního kapitálu, určení správce vkladu a další požadavky uvedené v § 146 zákona o obchodních korporacích.

  Ujednání by měla být jasná, jednoduchá, ale zároveň poskytovat jistou míru flexibility, což se může odrazit např. u sídla, kde postačí uvést obec a nemusí jít o konkrétní adresu.

   

  Finanční vklad při založení s.r.o. a základní kapitál

  Pokud nejde o jednočlennou společnost, vyžaduje zákon zřízení zvláštního účtu pro splacení základního kapitálu. Minimální výše základního kapitálu činí pouhou jednu korunu na každý podíl, což je jeden z faktorů, proč je společnost s ručením omezeným tak oblíbená. Do vzniku společnosti je třeba splatit alespoň 30 % částky u peněžitých vkladů, a 100 % u vkladů nepeněžitých. Splatnost zbylé části pak určuje společenská smlouva, nejpozději by však mělo dojít k jejímu splacení do pěti let.

   

  Souhlas s umístněním sídla

  Podstatným krokem je získáním souhlasu s umístěním sídla, který nesmí být starší než tři měsíce. Poskytuje jej vlastník nemovitosti, přičemž takový souhlas musí být písemný a s úředně ověřeným podpisem. Pokud se bude sídlo shodovat s adresou bydliště, půjde především o formalitu, ale jinak se výrazně doporučuje ověřit, zda je vlastník opravdu majitelem nemovitosti. Pokud souhlas uděluje jiná osoba, nežli vlastník, musí si k tomuto zajistit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

   

  Vymezení předmětu podnikání

  Předmět podnikání vymezuje účel, ke kterému ji společníci založili. Většinou pak bývá vymezen jako živnost. Pro podnikání ve vybraném oboru je tak třeba získat odpovídající oprávnění. Pokud se nejedná o živnost volnou, tak může její vyřízení chvílí trvat, neboť budete potřebovat potřebná potvrzení a osvědčení. Vymezení předmětu podnikání může být pro budoucí funkčnost společnosti klíčové, a tak se její vymezení vždy doporučuje konzultovat s notářem.

   

  Zápis společnosti do obchodního rejstříku (vznik společnosti)

  Po shromáždění všech dokumentů může notář na žádost jednatele nebo jednatelů přímo provést zápis do obchodního rejstříku. Tento moment nazýváme vznik společnosti, který zakončuje celý popisovaný proces. Zakladatel tímto nabude členství ve společnosti a vlastnictví k podílu, pro společnost to pak znamená vznik její právní osobnosti.

   

  Závěr

  Na závěr lze shrnout, že společnost s ručením omezeným si teoreticky zvládne založit každý, pokud dodrží uvedená pravidla. V České republice to ale stále není tak jednoduchý proces, proto doporučujeme obrátit se na náš zkušený tým právníků a advokátů, který vám se založením vaší obchodní společnosti rád pomůže.

   

  #s.r.o. #spolecnostsrucenimomezenym #zalozenisro #vznikspolecnosti #podnikani

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Ondřej Podliska, právní praktikant