×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  K čemu slouží obchodní zastoupení?

  Jak funguje obchodní zastoupení?

  K čemu slouží obchodní zastoupení?

  Obchodní zastoupení je založeno smlouvou, která spočívá v závazku obchodního zástupce sjednávat určité druhy obchodů pro zastoupeného, a to za provizi (např. prodej výrobků maloobchodním společnostem). Základní parametry obchodního zastoupení upravuje občanský zákoník, avšak některé oblasti obchodního zastoupení je možné stanovit ve smlouvě.

   

  Jaké nároky jsou kladeny na obchodního zástupce?

  Předně je uvedeno, že obchodní zástupce musí být podnikatel. Navíc musí při své práci pro zastoupeného jednat pečlivě a podle svých nejlepších znalostí. Obchodní zástupce se ale musí řídit pokyny zastoupeného, musí jej informovat o výkonu obchodního zastoupení a musí se řídit limity, které pro obchodní zastoupení stanovuje smlouva. Obchodní zástupce je také vázán mlčenlivostí. Údaje, které získal od zastoupeného, nesmí zástupce sdělovat, pokud by tím zastoupenému mohl způsobit újmu, a to ani po skončení obchodního zastoupení.

   

  Jaké limity lze obchodnímu zástupci stanovit?

  Obchodní zastoupení může mít několik forem, se kterými počítá občanský zákoník. Předně se řeší území, na kterém může obchodní zástupce svou činnost vykonávat. Pokud není ve smlouvě žádné území vymezeno, tak platí, že svou činnost může obchodní zástupce vykonávat na celém území České republiky. Pokud se jedná o zahraniční osobu, určuje se rozmezí podle území státu, ve kterém má tato zahraniční osoba sídlo v době uzavření smlouvy.

  Další věc, kterou zákon řeší, je také tzv. výhradní a nevýhradní zastoupení. Pokud není ve smlouvě nic stanoveno, jedná se o obchodní zastoupení nevýhradní. To ve zkratce znamená, že zastoupený si na rozhodném území může pro sjednávání svých obchodů vybrat i jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce naopak může na rozhodném území vykonávat obchodní činnosti i pro někoho jiného nebo na svůj účet.

  Pokud se jedná o výhradní zastoupení, tak zastoupený nemůže pověřit zastupováním jinou osobu než konkrétního obchodního zástupce a obchodní zástupce zase nesmí pro jiného vykonávat obchodní činnost. Zákon zde klade důraz na rovnost účastníků, proto není možné určit, že by si zastoupený například pro domlouvání obchodů mohl najmou někoho jiného, avšak zástupce by nemohl pro jiného obchody sjednávat.

   

  Odměňování obchodního zástupce

  Samotná definice obchodního zastoupení udává, že činnost obchodního zástupce musí probíhat za provizi. Obchodní zástupce tedy nemá fixní odměnu, ale takovou odměnu, o kterou se sám zaslouží.

  Zákon však také počítá s tím, že obchodní zástupce je ve smluvním vztahu slabší stranou, a proto zákon klade důraz na ochranu jeho práv, a to zejména v oblasti odměňování. Obchodní zástupce má tak například nárok na provizi i v případě, že nebyla stanovena ve smlouvě, má také nárok na provizi, kterou uzavřel zastoupený bez součinnosti zástupce, a to i přesto, že bylo sjednáno výhradní obchodní zastoupení. Provize náleží obchodnímu zástupci i v případě, kdy je obchod uzavřen až po skončení obchodního zastoupení, avšak předchozí činnost obchodního zástupce pomohla k uzavření takového obchodu.

   

  Skončení obchodního zastoupení

  Na ochranu obchodního zástupce zákon také stanoví, že pokud není stanoveno jinak, je obchodní zastoupení sjednáno na dobu neurčitou. Obchodní zástupce má navíc také výhodu výpovědní lhůty, která se odvíjí od délky trvání obchodního zastoupení od jednoho do tří měsíců.

  Ve prospěch obchodního zástupce je také institut zvláštní odměny. Ta představuje bonus nad rámec sjednané provize, který vzniká výpovědí obchodního zastoupení v případě, že obchodní zástupce například získal zastoupenému nové zákazníky nebo významně rozvinul obchod s dosavadními zákazníky.

   

  Závěr

  Služby obchodního zástupce mohou být velice prospěšné zejména pro podnikatele, kteří se snaží rozšířit své podnikání na nový trh, kde nemají tak silné jméno a vybudované kontakty. Obchodní zástupce trh zpravidla velmi dobře zná a může pomoci podnikateli výrazně navýšit počet uzavřených obchodů. Smlouva s obchodním zástupcem navíc nepředstavuje pro podnikatele velké riziko, neboť zástupce je placen za své výsledky, a tudíž má sám zájem na tom, aby podnikatel uzavřel co nejvíce obchodů.

  Ačkoli se jedná o smluvní vztah dvou podnikatelů, vystupuje obchodní zástupce jako slabší smluvní strana, a proto na ochranu jeho práv myslí také zákon. S přípravou smlouvy o obchodním zastoupení, ale také s jinými právními službami Vám díky našim bohatým zkušenostem dokáže pomoci tým právníků z naší advokátní kanceláře.

   

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Tomáš Kolařík, právní praktikant

  #obchodnizastupce #obchodnizastoupeni #firma #pravo #obchodnipravo #smlouva #obchodnikorporace #pravnik