×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co jsou to cenné papíry?

  Co jsou to cenné papíry?

  Co jsou to cenné papíry?

  Cenným papírem jsou akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky a další… Cenné papíry jsou tedy  listiny, jejichž prostřednictvím majitelé uplatňují určitý nárok. Představují tak peněžní nebo majetkovou pohledávku vůči osobě, neboli emitentovi, který tento cenný papír vydal.

  Jaký je význam cenných papírů?

  Význam cenných papírů je především v tom, že emitent (vydavatel cenného papíru) získá finanční prostředky, které potřebuje ke svému podnikání. Pro věřitele pak cenné papíry představují investici, ze které mohou generovat zisk.

  Náležitosti a forma cenných papírů

  Každý cenný papír má předepsané náležitosti. Těmi jsou:

  • název, definující, zda se jedná například o akcii, dluhopis, směnku nebo šek,
  • (nominální) hodnota cenného papíru, která je vytištěna na listině,
  • datum vydání,
  • jméno toho, kdo listinu vydal.

  Druhy cenných papírů

  Cenné papíry můžeme dělit následovně: 

  • Dle formy: na doručitele, na řad nebo na jméno.
  • Cenné papíry zastupitelné a nezastupitelné
  • Cenné papíry hromadné a individuální
  • Cenné papíry hlavní a vedlejší

  S cenným papírem hlavním jsou spojena základní práva související s cenným papírem, mající obvykle dlouhodobý charakter. Cenné papíry vedlejší existují v závislosti na hlavním cenném papíru, a je s nimi spojeno právo na jednotlivé (podružné) plnění vyplývající ze základního cenného papíru. Vedlejšími cennými papíry jsou pak typicky kupóny a opční listy vydávané k některým druhům cenných papírů hlavních.

  Akcie

  Akcie je nejvýznamnějším a nejčastějším cenným papírem. S akcií jsou spojena práva akcionáře jako společníka společnosti, tedy zejména:

  • podílet se na řízení a zisku společnosti,
  • a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku.

  Druhy akcií

  Rozlišujeme více druhů akcií, 

  • základním typem jsou akcie kmenové. Jedná se o akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. 
  • Prioritní akcie, se kterými jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na likvidačním zůstatku. 

  Zaměstnanecké akcie, představující akcie kmenové, které získají zaměstnanci společnosti za zvýhodněných podmínek.

  Zatímní listy

  Zatímní list je cenný papír, který společnost vydá, pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Jedná se tak o tzv. nesplacenou akcii.

  Kmenové listy

  Kmenový list je zvláštním druhem cenného papíru, který může být vydán společností s ručením omezeným, a to za předpokladu, že tak určí společenská smlouva. Kmenový list představuje podíl společníka na společnosti. Je tedy cenným papírem na jméno nahrazující podíl společníka.

  Podílové listy

  Podílový list je cenný papír, který představuje podíl na majetku v podílovém fondu, a se kterým jsou spojena určitá práva.

  Dluhopisy

  Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

  Obchodování s cennými papíry

  Cenné papíry jsou prodávány a nakupovány za tržní hodnotu, tedy za cenu (kurz) daného cenného papíru. Tento kurz se mění v závislosti na nabídce a poptávce.

  ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA!

  Zajímají Vás cenné papíry a investování? Pak jste tady správně! Poradíme Vám, jak s investováním začít, pomůžeme Vám koupit první cenný papír, a jako specialisté ve svém oboru Vám poskytneme cenné typy a rady. 

  S námi se investování bát nemusíte, naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi vědí, do čeho se vložit finanční prostředky vyplatí, a jakým postupem dosáhnete co největších zisků.  

  Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro Vás!

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant.

  #cennepapiry #pravo #investice #penize #individualita #poradenstvi #onlinepravnik #onlinepomoc #pravnipomoc #pravniporadenstvi #poradenstvionline #obchodovani  #obchodnipravo #akcie #smenka #emitent #zisk #dluhopis