×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading
  Spolupráce obchodních společností

  Co je joint venture?

  Joint venture je jednoduše spolupráce dvou a více společností, které společně plánují realizovat svůj obchodní záměr. Tyto dvě společnosti spojí své síly za společným cílem (např. vývoj nového typu letadla dvěma konstruktérskými společnostmi).

   

  Jaké podoby může mít joint venture?

  Joint venture je možné provést dvěma způsoby. Zaprvé na základě tzv. sdružovací smlouvy, kde si společnosti ujednají parametry vzájemné spolupráce (např. kdo bude kolik investovat, jaký bude podíl na zisku atd.). Druhou možností je vytvoření nové právnické osoby, která bude sloužit společnému účelu, zejména pak realizaci zvoleného projektu, a do které spolupracující společnosti vlastnicky vstoupí, tyto právnické osoby pak označujeme jako SPV, tedy společnosti zvláštního určení.

   

  Výhody joint venture

  Joint venture může být výhodný prostředek pro velké projekty nebo pro expanzi na nový trh. Výhodou joint venture je spojení know-how spolupracujících subjektů. Každá společnost má nějaké své vědomosti, se kterými by sama o sobě daného ambiciózního cíle nedosáhla. Joint venture se využívá také v případech, kdy chce zahraniční subjekt vstoupit na český trh. Pro vstup na trh se rozhodne spolupracovat s českou společností, která má znalosti o českém trhu. 

  Další výhodou je také rozprostření ekonomických rizik. Více spolupracujících společností může do společného projektu investovat větší prostředky, a tím případně zvýšit šanci na úspěch. Naopak i rozložení případných rizik může být pro spolupracující společnosti výhodou.

   

  Nevýhody joint venture

  Joint venture ovšem není jen procházka růžovým sadem, tedy jak je jistě zřejmé, joint venture s sebou nese i určité nevýhody. Pokud dojde k vytvoření nové právnické osoby, nese to s sebou administrativní náklady a zatížení. Další nevýhodou spolupráce je také sdílení know-how. Společnost své know-how najednou musí sdílet s někým novým a know-how se rozšiřuje novému okruhu osob. I přes uzavření smlouvy o mlčenlivosti je pravděpodobné, že může dojít k nějakému úniku informací.

  Další nevýhodou může být také střet s pravidly soutěžního práva. Spolupracující společnosti si musejí dát pozor na to, aby jejich jednání nenaplňovalo parametry kartelové dohody.

   

  Výše uvedených nevýhod se však nemusíte nikterak obávat. Přizvěte k vyjednávání o joint venture a zpracování veškeré dokumentace odborníky z řad právníků a advokátů – třeba těch z naší advokátní kanceláře ModerníPrávník.cz! Zkušení profesionálové vám pomohou nastavit nejen hladký průběh vaší spolupráce, ale také zamezí dopadu možných negativ joint ventur na vaše podnikání.

   

  Závěr

  Joint venture může být využito v případě nějakého velkého projektu, případně při snaze o expanzi na nový trh. Joint venture má své výhody i nevýhody, spojením s jinou společností ovšem můžete dosáhnout skvělých výsledků. Cokoli okolo joint venture můžeme obstarat v naší advokátní kanceláři.

   

  #jointventure #obchod #byznys #pravo #obchodnipravo #pravo #spoluprace #korporace

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Tomáš Kolařík, právní praktikant