×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Vyplatí se mi založit živnost, nebo obchodní společnost?

  Živnost nebo obchodní společnost. Co je pro vás výhodnější?

  Vyplatí se mi založit živnost, nebo obchodní společnost?

  Jde o volbu, která stojí před každým začínajícím podnikatelem a rozhodně není jednoduchá, neboť do jisté míry určuje budoucí fungování jejího podnikání. Vhodná forma může následnou činnost výrazně ulehčit, ale v opačném případě také zbytečně ztížit. Proto jsme pro vás připravili přehled, který vám pomůže s rozhodováním!

   

  Základní přehled

  Na začátek je nutno připomenout, že obchodní společnost neoznačuje jedinou formu podnikání. Pod obchodní společnost se totiž vejde jak nejpoužívanější společnost s ručením omezeným (s.r.o.), tak i akciová společnost (a.s.) nebo veřejná obchodní společnost (v.o.s.), které jsou však do velké míry odlišné. Pro tento přehled jsme zvolili jako zástupce obchodních společností nejpoužívanější formu v České republice, a to s.r.o., jelikož se na ní nejlépe projeví základní rozdíly mezi oběma formami.

   

  Ručení

  Základním rozdílem se stává způsob ručení. Jako OSVČ je situace jednoduchá, ručí se zde celým majetkem, a proto zde existuje riziko, že se kvůli případnému neúspěchu v podnikání dostanete do finančních problémů. Jako možné řešení by se mohlo jevit pojištění profesní odpovědnosti, to však bývá velmi nákladné.

  U společníka s.r.o. se situace výrazně liší, jelikož ručíte za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu. Co to ale znamená? Pokud vy (a další společníci, je-li vás více), splníte svůj vklad do základního kapitálu v plné výši, tak za dluhy společnosti neručíte a váš osobní majetek je tak plně chráněný. To neznamená, že by se případný věřitel nemohl uspokojit na majetku společnosti, ale nehrozí vám výše zmíněné finanční problémy.

   

  Prestiž

  Dobré reputace lze dosáhnout v zásadě s jakoukoli formou podnikání, ale podnikání formou s.r.o. nebo jiné obchodní společnosti působí na první pohled přeci jen o něco profesionálněji. Co se ale týče důvěryhodnosti, může s.r.o. vzbuzovat jisté pochybnosti, protože se za ni lze snadněji schovat než u OSVČ, kde podnikatel vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, protože ručí vlastním majetkem, což možnému věřiteli zaručuje lepší vymahatelnost závazků.

   

  Účetnictví a daně

  Co se týče účetnictví a odvádění daní, tak nelze v jednoduchosti říct, jaká forma bude fungovat lépe, jelikož se musí vzít v potaz velké množství faktorů, jakými jsou typ a obor podnikání, daňová optimalizace a další podnikatelská rozhodnutí.

  Jako OSVČ každý měsíc platíte zálohy na pojistné a jednou ročně ze základu daně odvedete 15% daň z příjmu fyzických osob. Výhodou pak je, že pokud váš roční příjem z podnikání nepřevýší 25 mil. Kč, tak nemusíte vést účetnictví.

  V případě s.r.o. je situace jasná. Účetnictví vést musíte již ze zákona a musíte v něm evidovat všechny náklady i výnosy, závazky, pohledávky a další. Zisky podléhají 19% dani, a pokud si jako společníci rozdělíte podíly na zisku, tak z něj následně zaplatíte 15% srážkovou daň.

   

  Náklady a náročnost založení

  Založení s.r.o. bude nákladnější i časově náročnější na založení než živnost. Cenově se většinou vejdete do 10 000 Kč, za to poplatek na živnostenském úřadě je pouhých 1 000 Kč. Časově pak záleží na konkrétních schopnostech zakládajícího, ale i díky potřebě spolupráce s notářem u s.r.o., se zde založení může protáhnout.

   

  Shrnutí

  Na závěr lze shrnout několik základních rozdílů a z těch vyvodit vhodnost daných forem.

  Formu s.r.o. zvolíte v případě, že nechcete ručit vlastním majetkem, vaše podnikání nese jistou míru rizika, přinese vysoký obrat v řádech milionů a více, a případně stojíte o možnost budoucího převodu na jiné osoby nebo expanzi do zahraničí.

  Živnost vám pak může vyhovovat, pokud se chcete prezentovat pouze svým jménem, rozsah podnikání zvládáte spravovat sám, bez potřeby dalších lidí, co by vás zastupovali, a potřebujete začít podnikat co nejrychleji a s co nejmenšími náklady.

  V každém případě je vhodné poradit se s odborníky v oboru, což vám ušetří nejen čas, ale do budoucna i peníze. Neváhejte se proto obrátit na náš zkušený tým právníků a advokátů, rádi vám se vším pomůžeme!

   

  #zivnost #obchodnispolecnost #ruceni #startpodnikani

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Ondřej Podliska, právní praktikant