×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Odpovědnost jednatele společnosti

  Odpovědnost jednatele společnosti

  Odpovědnost jednatele společnosti

  Jednatel společnosti s ručením omezeným je pro chod společnosti velice důležitou postavou. Jednatel řídí chod společnosti, k čemuž mu slouží široká škála pravomocí. Ku prospěchu společností však s těmito pravomocemi přichází také povinnosti a stejně tak odpovědnost jednatele za své jednání.

   

  Porušení péče řádného hospodáře

  Jednatel má v rámci své funkce postupovat s péčí řádného hospodáře. Měl by tedy postupovat loajálně, informovaně a pečlivě. Uvedené však neznamená, že by jednatel ručil za pozitivní výsledek společnosti. Pokud společnost bude prodělávat, ale jednatel bude postupovat rozumně a obhajitelně, nebude odpovědný za špatné výsledky společnosti.

   

  Náhrada škody a ručení jednatele

  Pokud jednatel poruší péči řádného hospodáře a společnosti v důsledku tohoto porušení vznikne škoda, musí jednatel společnosti škodu uhradit. V praxi se však může stát, že jednatel škodu nebude chtít uhradit a společnost tak zůstane majetkově „ochuzena“. V takovém případě však nastupuje na ochranu společnosti, a též na ochranu věřitelů, ručení jednatele.

  Pokud se totiž věřitel nemůže na společnosti domoci splnění dluhu, bude za tento dluh odpovídat právě jednatel společnosti, a to ve výši, v jaké nenahradil společnosti škodu vzniklou z jeho jednání, které bylo v rozporu s péčí řádného hospodáře. Kromě tohoto ručení musí také jednatel vydat prospěch, který mu jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře vznikl.

   

  Trestněprávní odpovědnost

  Pokud bude jednatel při výkonu své funkce postupovat obzvláště špatně, může dojít až k situaci, kdy jeho jednání naplní skutkovou podstatu trestného činu. Dnes již sice funguje trestní odpovědnost právnických osob, to však neznamená, že by z trestní odpovědnosti byly zcela vyloučeny fyzické osoby, které společnost řídí. Jednatel se tak při výkonu funkce může dopustit například trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku nebo trestného činu poškozování věřitele.

   

  Závěr

  Jednatel společnosti s ručením omezeným je pro společnost velice důležitým subjektem, bez kterého nemůže společnost řádně fungovat. Je tedy logické, že jednatel má k výkonu své funkce velké pravomoci. S pravomocemi se ovšem na ochranu společnosti i věřitele váže široká škála povinností. Pokud jednatel tyto povinnosti poruší, bude při splnění dalších podmínek ručit společnosti za vzniklou škodu. V extrémních případech pak může být odpovědnost jednatele i trestněprávní.

  Odpovědnost jednatele, ale i jiné záležitosti ohledně podnikání, je však vždy dobré konzultovat se zkušeným právníkem. Naše advokátní kancelář nabízí širokou škálu služeb v oblasti nejen obchodního práva. Neváhejte se tak na nás dále obrátit, se vším Vám rádi poradíme.

   

  #jednatel #sro #korporace #odpovednost #obchodnipravo #byznys #pravo #advokacie

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Tomáš Kolařík, právní praktikant