×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Kdo musí být zapsaný v obchodním rejstříku?

  Zápis do obchodního rejstříku je důležitou povinností podnikatelů. Přinášíme stručný návod

  Kdo musí být zapsaný v obchodním rejstříku?

  Díky obchodnímu rejstříku je dnes možné zjistit spoustu užitečných informací. Můžete si vyhledat, kdo vlastní obchodní společnost, kdo je jejím statutárním orgánem, kde sídlí, jestli není v likvidaci nebo jaký má kapitál. To vše může být pro případný obchodní styk velice užitečné.

   

  Kdo má ale povinnost zapisovat se do rejstříku?

  Do obchodního rejstříku mohou být osoby zapsány povinně nebo dobrovolně. Povinně se do rejstříku zapisují všechny podnikající právnické osoby. To znamená všechny obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost) a také družstva.

  Dále se do rejstříku povinně zapisují některé podnikající fyzické osoby neboli OSVČ. Konkrétně se jedná o fyzické osoby, jejichž příjmy za poslední dvě účetní období přesáhly po odečtení DPH hodnotu 120 milionů korun. Kromě těchto OSVČ se také mohou zapsat OSVČ, které tuto podmínku nesplňují, ale samy o zápis požádají.

  Pokud se OSVČ nechá dobrovolně zapsat do rejstříku, i když nemusí, přináší to pro ni některé povinnosti, kvůli kterým by si měla zápis pořádně promyslet. Po zápisu do rejstříku totiž OSVČ bude muset v rejstříku zveřejňovat účetní závěrku. Kromě toho bude muset OSVČ také vést účetnictví, což může představovat značnou zátěž. Jinak mohou totiž OSVČ, které nejsou zapsané v rejstříku, vést pouze daňovou evidenci, která je mnohem jednodušší. Navíc pak bude muset OSVČ zapsaná v rejstříku vystavovat účetní doklady.

  Podnikajícími fyzickými osobami však výčet subjektů s povinností zápisu nekončí. V rejstříku musí být zapsané také některé zahraniční podnikající osoby, a pak také další osoby, pokud jim to výslovně stanoví zákon.

   

  Shrnutí

  Obchodní rejstřík přináší spoustu výhod, a to nejen v rámci obchodního styku. Pro samotné podnikatele může být jejich zveřejnění v rejstříku výhodné také z hlediska budování jejich brandu, protože podle zapisovaných údajů zveřejňovaných dokumentů je občas možné si utvořit obrázek o takto zapsané osobě.

  Se zápisem do rejstříku, ale i s jinými kroky ve Vašem podnikání Vám rád pomůže náš zkušený tým právníků a advokátů z advokátní kanceláře ModerníPrávník.cz!

   

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Tomáš Kolařík, právní praktikant

   

  #rejstrik #obchodnipravo #podnikani #pravnickeosoby #pravo #advokacie