Povinnost mlčenlivosti

Mlčenlivost advokáta

Výkon advokacie je spojen s řadou povinností, Jednou z těch nejdůležitějších je advokátova povinnost zachovávat mlčenlivost o záležitostech klienta. Tato povinnost je stanovena přímo v zákoně o advokacii.

Advokát nesmí vyzradit žádnou informaci z klientova soukromého života již od začátku spolupráce. Mlčenlivost se automaticky vztahuje i na ostatní spolupracující advokáty a zaměstnance advokátní kanceláře. 

Advokát může být mlčenlivosti zproštěn pouze klientem. Účelem mlčenlivosti je chránit vzájemný vztah důvěry mezi advokátem a jeho klientem.

CHRÁNÍME VAŠE CITLIVÉ INFORMACE

My si moc dobře uvědomujeme význam a citlivost těchto informací. Se svými klienty udržujeme přátelský vztah a máme mezi sebou důvěru. Advokátní tajemství je ve vztahu ke klientovi upraveno především zákonem o advokacii a tato povinnost je pro advokáta vymahatelná. V případě porušení mlčenlivosti podléhá advokát kárné pravomoci České advokátní komory, popřípadě je založena jeho civilní a trestní odpovědnost.

U nás se porušení bát nemusíte. Pokud řešíte jakýkoli právní problém, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás. 

Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant.

#pravo #advokát #mlcenlivost #povinnost #klient #duvera #dukaz #soud   #pomoc #pravnik  #advokatonline #ochrana #pomoconline #trestnycin 

Připravili jsme si pro Vás dárek

Návod na vymáhání pohledávek

Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat právní novinky

Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE