×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Proč a kdy se pustit do založení SICAV

  V jaký čas je SICAV pro Vás to pravé?

  SICAV je zvláštní formou akciové společnosti, konkrétně jde o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, která je zřizována za účelem investic, a to především kolektivních, tedy může investovat více lidí. Forma akciové společnosti se projevuje tak, že vedle zakladatelských vydává také investiční akcie, jejichž koupí do ní investoři vkládají své finanční prostředky tvořící tu proměnnou část základního kapitálu, nikde nezveřejňovanou. Tuto nezveřejňovanou proměnnou část základního kapitálu obhospodařovatel investuje podle své investiční strategie a řídí rizika s touto činností spojená. Za jakých okolností je SICAV výhodnější než jiné formy společností či fondů?

  Z praxe je to vhodné řešení, když: Chcete postavit bytový dům, rozjet továrnu apod., ale nemáte na to dost peněz? Založíte si s mojí pomocí SICAV a dáte jej do správy investiční společnosti, která zajistí, že mnoho drobných investorů nakoupí investiční akcie s očekáváním výnosu (možno včetně Vás) a do SICAV tím přijdou peníze. SICAV či (z praxe lépe) jiná Vaše společnost začne realizovat projekt. Zde je třeba si peníze od SICAV půjčit a splácet, následně bude vypláceno investorům dle nastaveného dlouhodobého plánu včetně výnosů a vy překročíte problém vstupní investice.

  Pro co jaký účel je vhodný? Pokud chcete investovat i do méně konzervativních komodit a distribuce rizika

  SICAV je výhodná zejména svou možností zakládat podfondy a tím specializovat investice svých investorů, a to například do takových komodit, jako je vývoj nové kryptoměny či logaritmu aj. Těchto specializovaných podfondů může být neomezené množství, přičemž jsou na sobě navzájem nezávislé. Jejich založení není nijak administrativně a v zásadě ani časově náročné, čímž je možné relativně rychle a pružně reagovat na aktuální vývoj trhu.

  Výhodou je také možnost vzájemné dotace mezi jednotlivými podfondy, pokud některý z nich je ve výrazném plusu, kdežto jiný naopak ve výrazném mínusu, toto však musí být v souladu se stanovami a zákonem. Takovéto „přesuny“ mohou být výhodné i z daňového hlediska, nicméně v tomto případě doporučujeme poradit se napřed s naším odborníkem na právní a daňovou problematiku.

  Zajímavá je též distribuce rizika pomocí Podfondů, každý projekt můžete vložit do podfondu, který se každý chová samostatně a kolaps jednoho v rámci společnosti neohrozí jiný.

  Potřebujete-li rychle vstoupit na trh – anebo vám nevadí si trochu počkat

  Pokud potřebujete na trh rychle, je pro vás v takovém případě jednoznačnou volbou SICAV v její nesamosprávné formě, jelikož pro její založení je vyžadován vklad ve výši pouhé 1 Kč (popř. 1 EUR) a není třeba procházet nijak složitým a zdlouhavým licenčním řízením před ČNB, stačí jen podat žádost o zápis do seznamu. Zde je ale nutno poznamenat dvě věci: (1) je-li tento zapisovaný základní kapitál nastaven takto nízko, projeví se to následně v přísnějších požadavcích pro proměnný základní kapitál, a (2) tato forma SICAV bude znamenat omezený vliv vás jakožto jejího zakladatele na její správu, jelikož toto budete muset přenechat licencované investiční společnosti, zde je však třeba počítat i s tím, že je třeba platit investiční společnosti s licencí ČNB poplatky za správu.

  Pokud však máte k dispozici větší množství finančních prostředků a nevadí vám projít si licenčním řízením před ČNB, výměnou za možnost vlastní správy a plné kontroly nad fondem, vlastního managementu a generování zisku pod vlastním dohledem, pak je pro vás vhodnější formou samosprávná SICAV.

  Máte-li potřebné odborné znalosti – anebo si je umíte sehnat

  Je třeba si zde uvědomit, že budete nakládat s velkým objemem svých ale i cizích finančních prostředků, které vám budou svěřeny do správy. S tímto se pojí celá řada závazků, včetně požadavku jisté míry odbornosti, popř. alespoň obstarání týmu odborníků, kteří se vám o fungování SICAV postarají. Jinými slovy, je třeba mít dostatečné znalosti, zkušenosti a schopnosti.

  Důležité je též zvážit vaše cíle, které založením tohoto typu fondu sledujete, dále rizika s tímto spojená, výši vstupních a výstupních poplatků, určitou nákladovost fondu jako takového a jeho správy, a v neposlední řadě i vaši schopnost splnit podmínky ČNB v případě, pokud jste se rozhodli pro založení samosprávné SICAV.

  Jsou tu samozřejmě i nevýhody – ty s vámi rádi probereme

  Jako ostatně u všeho, i u SICAV existují jistá negativa, se kterými je třeba dopředu počítat. Jedním z nich jsou důsledky situace, kdy se základní kapitál fondu dostane pod jeho stanovami či zákonem deklarovanou spodní hranici. V takovém případě totiž dojde k tomu, že SICAV pozastaví odkup investičních akcií od svých investorů, což jim však fakticky znemožní z fondu vystoupit a své peníze získat zpět stanou se tak de facto vlastníky bezcenných akcií. Na první pohled se může zdát, že toto je nevýhoda pouze pro investory, nikoli zakladatele, nicméně negativní důsledky to může mít i pro ně – pokud se investor tímto nechá dopředu odradit od investování do vašeho SICAV, pak vám jeho finanční prostředky mohou chybět pro fungování fondu, což na rovinu řečeno je důsledek přímo fatální.

  Dalším negativem pak může být nesplnění podmínek pro sníženou sazbu DPH a jiné daňové důsledky. V tomto ohledu i v ohledu právním vám se založením SICAV můžeme pomoct – náš tým se skládá z odborníků jak na právní, tak na účetní a daňovou problematiku. Rádi s vámi vše důkladně probereme, abyste věděli, do čeho jdete, a mohli co nejdřív začít s realizací vaší investiční strategie, SICAV může být založen už do 2 měsíců. Kontaktujte nás, vymyslíme nejlepší řešení i pro Vás! Těšíme se na spolupráci!

   #sicav  #trh  #investice  #akcie  #index  #komodita  #spolecnost  #čnb  #banka

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát v advokátní kanceláři ModerniPravnik.cz a Pavla Bachurová