Banka mi zablokovala peníze, co teď?

Zablokování peněz v bance je bohužel značně rozšířený problém, který má různé příčiny. Podle příčin pak doporučujeme konkrétní řešení. Banka sama je soukromou společností, se kterou máte smluvní vztah a až na výjimky nemůže sáhnout na Vaše peníze. Výjimky jsou obvykle založeny rozhodnutím některého ze státních orgánů. Pojďme se nyní podívat na nejběžnější důvody blokace:

  1. Blokace peněz českým státním zástupcem. Blokace peněz se obvykle projevuje tak, že se ani se správnými přístupovými údaji nemůžete přihlásit do internet banky a v bance s Vámi nechce nikdo mluvit. Klienti obvykle vůbec netuší, co se děje, což se týká jak fyzických osob, tak společností.
    Z průběhu transakcí na Vašem účtu či účtu jiných osob, které s Vámi mohou mít jen velmi málo společného, se banka domnívá, že provozujete podezřelé transakce. V souladu se zákonem proti praní špinavých peněz (AML) vyrozuměla o tom státního zástupce a ten do cca 2 hodin zablokoval peníze svým usnesením do konkrétní výše. K penězům se teď nikdo nedostane, jsou na vnitřním účtu banky (kde se neúročí) a nebudou uvolněny dříve, než bude rozhodnutí státního zástupce zrušeno. Řešením je vyžádání si po bance rozhodnutí (usnesení) státního zástupce o zajištění (blokaci) finančních prostředků před započetím trestního stíhání. Prohledejte poštovní schránku a datovou schránku fyzické osoby nebo společnosti, které patří účet a hledejte usnesení státního zástupce.  Vyhledejte všechny dokumenty ohledně transakcí a připravte se je předložit soudu. Prostřednictvím advokáta podejte proti usnesení v zákonné 3 denní lhůtě stížnost adresovanou soudu, kde budete žádat uvolnění finančních prostředků s odkazem na to, že Vaše peníze nepochází z trestné činnosti a předložíte dokumenty prokazující jejich původ. Dokazování a tvrzení před soudem je těžiště celého případu. Dokud totiž nebude rozhodnutí státního zástupce právně odklizeno, banka Vaše peníze nepropustí. Znovu zažádat o uvolnění peněz můžete po 90 dnech či dříve, pokud bude jiný důvod než ten uplatněný v předchozí žádosti. 
  2. Blokace peněz českým exekutorem. Vaše peníze může zablokovat též exekutorský úřad, a to pro vedení exekuce na Váš majetek. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou může být například podání návrhu na zastavení a odložení exekuce dle exekučního řádu, který je třeba patřičně odůvodnit a doporučujeme jej podat skrze advokáta tak, aby se na nic důležitého nezapomnělo.  
  3. Blokace peněz českým insolvenčním správcem. V neposlední řadě Vaše peníze může příkazem zablokovat též insolvenční správce pověřený insolvenčním soudem k řešení úpadku. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou mohou být různé druhy opravných prostředků dle insolvenčního zákona

Máte zablokované peníze? Pak je třeba se začít snažit o jejich odblokaci. Dejte nám vědět, připravíme Vám strategii a rádi Vám je pomůžeme získat zpět!

Zablokování peněz v bance je bohužel značně rozšířený problém, který má různé příčiny. Podle příčin pak doporučujeme konkrétní řešení. Banka sama je soukromou společností, se kterou máte smluvní vztah a až na výjimky nemůže sáhnout na Vaše peníze. Výjimky jsou obvykle založeny rozhodnutím některého ze státních orgánů. Pojďme se nyní podívat na nejběžnější důvody blokace:

  1. Blokace peněz českým státním zástupcem. Blokace peněz se obvykle projevuje tak, že se ani se správnými přístupovými údaji nemůžete přihlásit do internet banky a v bance s Vámi nechce nikdo mluvit. Klienti obvykle vůbec netuší, co se děje, což se týká jak fyzických osob, tak společností.
    Z průběhu transakcí na Vašem účtu či účtu jiných osob, které s Vámi mohou mít jen velmi málo společného, se banka domnívá, že provozujete podezřelé transakce. V souladu se zákonem proti praní špinavých peněz (AML) vyrozuměla o tom státního zástupce a ten do cca 2 hodin zablokoval peníze svým usnesením do konkrétní výše. K penězům se teď nikdo nedostane, jsou na vnitřním účtu banky (kde se neúročí) a nebudou uvolněny dříve, než bude rozhodnutí státního zástupce zrušeno. Řešením je vyžádání si po bance rozhodnutí (usnesení) státního zástupce o zajištění (blokaci) finančních prostředků před započetím trestního stíhání. Prohledejte poštovní schránku a datovou schránku fyzické osoby nebo společnosti, které patří účet a hledejte usnesení státního zástupce.  Vyhledejte všechny dokumenty ohledně transakcí a připravte se je předložit soudu. Prostřednictvím advokáta podejte proti usnesení v zákonné 3 denní lhůtě stížnost adresovanou soudu, kde budete žádat uvolnění finančních prostředků s odkazem na to, že Vaše peníze nepochází z trestné činnosti a předložíte dokumenty prokazující jejich původ. Dokazování a tvrzení před soudem je těžiště celého případu. Dokud totiž nebude rozhodnutí státního zástupce právně odklizeno, banka Vaše peníze nepropustí. Znovu zažádat o uvolnění peněz můžete po 90 dnech či dříve, pokud bude jiný důvod než ten uplatněný v předchozí žádosti. 
  2. Blokace peněz českým exekutorem. Vaše peníze může zablokovat též exekutorský úřad, a to pro vedení exekuce na Váš majetek. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou může být například podání návrhu na zastavení a odložení exekuce dle exekučního řádu, který je třeba patřičně odůvodnit a doporučujeme jej podat skrze advokáta tak, aby se na nic důležitého nezapomnělo.  
  3. Blokace peněz českým insolvenčním správcem. V neposlední řadě Vaše peníze může příkazem zablokovat též insolvenční správce pověřený insolvenčním soudem k řešení úpadku. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou mohou být různé druhy opravných prostředků dle insolvenčního zákona

Máte zablokované peníze? Pak je třeba se začít snažit o jejich odblokaci. Dejte nám vědět, připravíme Vám strategii a rádi Vám je pomůžeme získat zpět!