Banka mi zablokovala peníze, co teď?

Banka mi zablokovala peníze

Zablokování peněz v bance je bohužel značně rozšířený problém, který má různé příčiny. Podle příčin pak doporučujeme konkrétní řešení. Banka sama je soukromou společností, se kterou máte smluvní vztah a až na výjimky nemůže sáhnout na Vaše peníze. Výjimky jsou obvykle založeny rozhodnutím některého ze státních orgánů. Pojďme se nyní podívat na nejběžnější důvody blokace:

 1. Blokace peněz českým státním zástupcem. Nemůžete se přihlásit do internetového bankovnictví, chodíte na pobočky avšak Vám v bance nechtějí nic říct a dostáváte jen vyhýbavé odpovědi? Pak máte s největší pravděpodobností blokované peníze státním zástupcem. Nebojte, dá se to řešit a my víme jak na to!
  Blokace peněz se obvykle projevuje tak, že se ani se správnými přístupovými údaji nemůžete přihlásit do internet banky a v bance s Vámi nechce nikdo mluvit. Klienti obvykle vůbec netuší, co se děje, což se týká jak fyzických osob, tak společností.

  Z průběhu transakcí na Vašem účtu či účtu jiných osob, které s Vámi mohou mít jen velmi málo společného, se banka domnívá, že provozujete podezřelé transakce. V souladu se zákonem proti praní špinavých peněz (AML) vyrozuměla o tom státního zástupce a ten do cca 2 hodin zablokoval peníze svým usnesením do konkrétní výše. K penězům se teď nikdo nedostane, jsou na vnitřním účtu banky (kde se neúročí) a nebudou uvolněny dříve, než bude rozhodnutí státního zástupce zrušeno. Řešením je vyžádání si po bance čísla jednacího rozhodnutí (usnesení) státního zástupce o zajištění (blokaci) finančních prostředků před započetím trestního stíhání. K zahájení trestního stíhání vůbec nemusí dojít, jedná se v očích státního zástupce a banky „jen“ o podezřelou transakci a obvykle se dá napravit s pomocí našeho advokáta. Prohledejte poštovní schránku a datovou schránku fyzické osoby nebo společnosti, které patří účet a hledejte usnesení státního zástupce.
  Co nyní dělat: 1) Chtějte po bance číslo jednací usnesení státního zástupce. 2) Kontaktujte nás a vyhledejte všechny dokumenty ohledně posledních větších transakcí a společně s číslem jednacím nám jejich seznam (nikoliv dokumenty zatím) pošlete. Domluvíme se na zastupování v trestním řízení a dáme Vám k podpisu plnou moc, požádáme Vás o zaslání konkrétních vybraných dokumentů ze seznamu. 3) Naši advokáti kontaktují státního zástupce a oznámí mu převzetí Vašeho právního zastoupení, obratem získáme text usnesení státního zástupce. 4) Podáme proti usnesení státního zástupce stížnost (rozporovat oprávněnost blokování peněz) k soudu, a to do 3 dnů (proto si společně dokumenty před připravíme a věc zkonzultujeme), toto je jediná cesta, jak Vaše prostředky osvobodit. Ke stížnosti doložíme dokumenty a budeme perfektně právně argumentovat a navrhovat soudu
  uvolnění finančních prostředků s odkazem na to, že Vaše peníze nepochází z trestné činnosti, a to s odkazem na dokumenty prokazující jejich původ. Dokazování a tvrzení před soudem je těžiště celého případu a určitě doporučujeme toto dělat pouze s našimi odborníky. Dokud totiž nebude rozhodnutí státního zástupce právně odklizeno rozhodnutím soudu, banka Vaše peníze nepropustí a navíc se do zrušení takového rozhodnutí na vnitřním účtu banky ani neúročí. Pokud nepodstoupíte tuto aktivitu s námi, reálně mohou být prostředky v bance blokovány i několik let. Pokud by nám soud nevyhověl, vyhledáme další dokumenty a upravíme argumentaci a podáme návrh na uvolnění finančních prostředků znovu, neboť znovu zažádat o uvolnění peněz můžete po 90 dnech či dříve, pokud bude jiný důvod než ten uplatněný v předchozí žádosti. 5) Soud usnesení státního zástupce zruší a doručí jej bance. 6) Banka Vám umožní peníze poslat kam si budete přát či je vybrat.
 2. Blokace peněz českým exekutorem. Vaše peníze může zablokovat též exekutorský úřad, a to pro vedení exekuce na Váš majetek. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou může být například podání návrhu na zastavení a odložení exekuce dle exekučního řádu, který je třeba patřičně odůvodnit a doporučujeme jej podat skrze advokáta tak, aby se na nic důležitého nezapomnělo.  
 3. Blokace peněz českým insolvenčním správcem. V neposlední řadě Vaše peníze může příkazem zablokovat též insolvenční správce pověřený insolvenčním soudem k řešení úpadku. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou mohou být různé druhy opravných prostředků dle insolvenčního zákona

Máte zablokované peníze? Pak je třeba se aktivně začít snažit o jejich odblokaci co nejdříve. Napište nám, připravíme Vám strategii, všechny dokumenty a rádi Vám je pomůžeme získat zpět!

Zablokování peněz v bance je bohužel značně rozšířený problém, který má různé příčiny. Podle příčin pak doporučujeme konkrétní řešení. Banka sama je soukromou společností, se kterou máte smluvní vztah a až na výjimky nemůže sáhnout na Vaše peníze. Výjimky jsou obvykle založeny rozhodnutím některého ze státních orgánů. Pojďme se nyní podívat na nejběžnější důvody blokace:

 1. Blokace peněz českým státním zástupcem. Blokace peněz se obvykle projevuje tak, že se ani se správnými přístupovými údaji nemůžete přihlásit do internet banky a v bance s Vámi nechce nikdo mluvit. Klienti obvykle vůbec netuší, co se děje, což se týká jak fyzických osob, tak společností.
  Z průběhu transakcí na Vašem účtu či účtu jiných osob, které s Vámi mohou mít jen velmi málo společného, se banka domnívá, že provozujete podezřelé transakce. V souladu se zákonem proti praní špinavých peněz (AML) vyrozuměla o tom státního zástupce a ten do cca 2 hodin zablokoval peníze svým usnesením do konkrétní výše. K penězům se teď nikdo nedostane, jsou na vnitřním účtu banky (kde se neúročí) a nebudou uvolněny dříve, než bude rozhodnutí státního zástupce zrušeno. Řešením je vyžádání si po bance rozhodnutí (usnesení) státního zástupce o zajištění (blokaci) finančních prostředků před započetím trestního stíhání. Prohledejte poštovní schránku a datovou schránku fyzické osoby nebo společnosti, které patří účet a hledejte usnesení státního zástupce.  Vyhledejte všechny dokumenty ohledně transakcí a připravte se je předložit soudu. Prostřednictvím advokáta podejte proti usnesení v zákonné 3 denní lhůtě stížnost adresovanou soudu, kde budete žádat uvolnění finančních prostředků s odkazem na to, že Vaše peníze nepochází z trestné činnosti a předložíte dokumenty prokazující jejich původ. Dokazování a tvrzení před soudem je těžiště celého případu. Dokud totiž nebude rozhodnutí státního zástupce právně odklizeno, banka Vaše peníze nepropustí. Znovu zažádat o uvolnění peněz můžete po 90 dnech či dříve, pokud bude jiný důvod než ten uplatněný v předchozí žádosti. 
 2. Blokace peněz českým exekutorem. Vaše peníze může zablokovat též exekutorský úřad, a to pro vedení exekuce na Váš majetek. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou může být například podání návrhu na zastavení a odložení exekuce dle exekučního řádu, který je třeba patřičně odůvodnit a doporučujeme jej podat skrze advokáta tak, aby se na nic důležitého nezapomnělo.  
 3. Blokace peněz českým insolvenčním správcem. V neposlední řadě Vaše peníze může příkazem zablokovat též insolvenční správce pověřený insolvenčním soudem k řešení úpadku. Blokační příkaz, který vidíte v internetovém bankovnictví obvykle obsahuje název exekučního úřadu a spisovou značku, což nám prosím sdělte. Obranou mohou být různé druhy opravných prostředků dle insolvenčního zákona

Máte zablokované peníze? Pak je třeba se začít snažit o jejich odblokaci. Dejte nám vědět, připravíme Vám strategii a rádi Vám je pomůžeme získat zpět!
  Připravili jsme si pro Vás dárek

  Návod na vymáhání pohledávek

  Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat právní novinky

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE