×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Živnost nebo společnost? Návod, jak se rozhodnout + klady a zápory každé varianty

  Kdy mít živnost a kdy společnost?

  Když začínáte podnikat, je důležité si rozmyslet, zda budete podnikat jako živnostník (OSVČ) nebo zda budete podnikat v rámci společnosti.

  Zde je pár rad, jak se rozhodnout, a to podle toho, k čemu OSVČ a společnost slouží:

  OSVČ

  1. Do podnikání dáváte především osobní složku, tedy podnikáte sami a máte kontrolu nad tím, co děláte, například jste architekti, soukromí lékaři, geodeti apod. 
  2. Podnikání neplánujete prodat ani nemáte zájem o investora. Pokud stavíte podnikání tak, že jej chcete dělat sami i v budoucnu a neplánujete jej prodat či pozvat investora, pak je živnost to, co hledáte. Jako živnostník totiž tvoříte tzv. obchodní závod, tedy vše to, co používáte k provozování své obchodní činnosti. Samotný prodej formou převodu obchodního závodu je pak značně komplikovaný, vyžaduje složitou smlouvu a přesnou inventarizaci, jinak nebude prodáno. V reálu však skoro nikdo nechce kupovat obchodní závod od živnostníka, neboť s prodejem nepřechází nájem ani již uzavřené smlouvy a vše je potřeba udělat a vyjednat znovu, kdy obvykle se nepodaří dojednat tak výhodné podmínky jako v minulosti.
  3. Výrazným nedostatkem je, že za dluhy z podnikání ručíte celým svým majetkem. V případě, že podnikání selže, přijdete nejspíše o majetek, který jste dlouho budovali (dům či byt na hypotéku, osobní auto apod.).
  4. Určitou výhodou je, že příjmy z podnikání daníte jako fyzická osoba 15% a nemusíte vést účetnictví, stačí jednoduchá tabulka přehledu příjmů a výdajů jako podklad pro daně. Také nemusíte ročně vyhotovovat účetní závěrku jako společnost.

  SPOLEČNOST (NEJČASTĚJI S.R.O.)

  1. Pokud plánujete podnikat společně s další osobou, je vhodné mít společnost. Ve společnosti s.r.o., která je u nás nejběžnější, je třeba odlišovat společníky a jednatele. Společník je osoba vlastníka (vlastní obchodní podíl na společnosti), který se podílí jen nárazově na chodu společnosti, a to na tzv. valné hromadě. Valné hromadě přísluší jmenovat a odvolávat jednatele a další významné rozhodnutí o společnosti, kdy hlasování je činěno podle velikosti obchodních podílů. Jednateli náleží vedení celé společnosti větné převodu nemovitostí. Vy a Váš společník můžete být současně společníky i jednateli, ale nemusíte a jednatelem může být i úplně jiná osoba. Lze samozřejmě založit i jinou společnost, např. akciovou, která má svá specifika, ale účel plní stejný.
  2. Pokud jste ochotni časem uvažovat o prodeji, například na důchod, je vhodné mít společnost. Vlastnictví obchodního podílu lze jednoduše převést smlouvou o převodu obchodního podílu a kupující se stane společníkem společnosti. Netřeba složité smlouvy o převodu obchodního závodu jako u OSVČ, ani inventarizaci a veškeré uzavřené smlouvy přecházejí a trvají dále automaticky. Společnost je totiž jinou osobou, než živnostník. 
  3. Ručení do výše základního kapitálu. V případě, že podnikání nevyjde, budou se věřitelé domáhat dluhů na společnosti alespoň ve výši základního kapitálu. Doporučujeme jej tedy splatit co nejdříve, neboť do té doby bude společník za dluhy společnosti ručit právě do výše nesplaceného základního kapitálu. Po uhrazení již za dluhy společník neručí. Za dluhy společnosti v určitých případech může ručit i jednatel, pokud se dopustil protiprávního jednání, tzv. porušil péči řádného hospodáře, jež je vnímána jako vysoká míra obezřetnosti a nakládání s majetkem společnosti jako s vlastním. U porušení péče řádného hospodáře jednatel ručí celým svým majetkem.
  4. Zaměstnanci a trvání i po Vašem odchodu ze společnosti. Pokud plánujete najmout zaměstnance anebo chcete, aby podnikání fungovalo i po Vašem stažení se z centra dění (např. zdravotní problémy, cestování, rodina apod.), je vhodné užívat k podnikání právě společnost. Jako OSVČ samozřejmě můžete zaměstnance také zaměstnávat, nicméně bude se Vám mnohem lépe spát, když budete vědět že i kdyby Vaši zaměstnanci či jednatelé nasekali dluhy, tak jsou omezeny na společnost.
  5. Vstup investora. Kmenové listy. Pokud plánujete, že do svého podnikání přizvete investora, je rozhodně vhodné mít společnost. Investoři totiž za své peníze chtějí často obchodní podíl, tedy kousek společnosti. Dnes oblíbeným nástrojem jsou tzv. kmenové listy, jež zjednodušeně řečeno představují akcii v s.r.o. a jsou velice snadno převoditelné.
  6. Rozhodování, zisk a význam obchodních podílů. Nejširší rozhodování ve společnosti náleží statutárnímu orgánu, v s.r.o. je jím jeden či více jednatelů. Rozhodování o určité pobočce též můžete svěřit i prokuristovi. Kontrolovat chod společnosti může dozorčí rada. Společníkovi, který není ani v jednom z uvedených orgánů společnosti pak náleží rozhodování na valné hromadě společnosti, kdy má obvykle počet hlasů podle velikosti (vyjádřeno procenty a penězi na základním kapitálu). Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách chodu společnosti, vše ostatní náleží jednateli. Výhodou je možnost vytvoření speciálních obchodních podílů, kdy některé nemusí mít hlasovací práva na valné hromadě, mohou mít právo veta nebo právo nominovat některého z jednatelů.
  7. Danění a účetnictví. Drobnou nevýhodou je skutečnost, že zisk ve společnosti je nutno danit 19% coby daní z příjmů právnických osob. Následně ještě ze zdaněného fyzická osoba společníka zaplatí 15% coby příjem z kapitálového majetku. S tímto však lze pracovat, a to například vytvořením mateřské společnosti. Současně je též nutno ve společnosti vést účetnictví a vyhotovovat ročně účetní závěrku.

  Ozvěte se nám a povězte nám o Vašem záměru a podnikání, rádi poradíme vhodnou formu i pro Vás a nastavíme nejlepší strukturu i smlouvy. Informace jsou u nás v bezpečí, jako advokáti máme nejpřísnější formu mlčenlivost v ČR plynoucí přímo ze zákona o advokacii.