×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Zboží a technologie dvojího užití: Právní rámec a postup pro CE označení

  Značka CE pro zboží dvojího užití: Právní aspekty a návod krok po kroku

  Článek o regulacích týkajících se zboží dvojího užití a procesu připojení značky CE k výrobkům.

  Označení CE a jeho význam

  Značka CE je označením shody, které musí určité kategorie výrobků prodávaných v rámci EU splňovat. Patří sem například hračky, elektrická zařízení, stroje nebo zdravotnické prostředky. Pro připojení značky CE k výrobku je nutné projít několika kroky:

  1. Určení směrnice a příslušné normy: V první řadě je třeba identifikovat platné směrnice a harmonizovaných norem, které se na konkrétní výrobek vztahují, a kterým tak produkty podléhají.
  2. Ověření požadavků: Každý produkt musí splňovat konkrétní požadavky, které se ale různí. Je proto třeba velmi pečlivě zkontrolovat, že právě výrobek, pro který je třeba označení CE potřeba, bude splňovat všechny zákonné parametry.
  3. Nezávislé posouzení shody: V určitých případech je v rámci procesu získávání značky CE vydáno rozhodnutí, že je nutné, aby byl výrobek nezávisle posouzen. V opačném případě bude vydáno rozhodnutí, které toto nezávislé posouzení nevyžaduje. Nezávislé posouzení je standardně třeba u výrobků s vyšším bezpečnostním rizikem, například u plynových kotlů.
  4. Testování a kontrola shody: Čtvrtým krokem je testování samotného výrobku a ověření výše ověřené shody s příslušnými požadavky.
  5. Technická dokumentace: Po testování přichází fáze, ve které je třeba vypracovat potřebné technické dokumenty. Ty je následně třeba pečlivě uchovávat.
  6. Připojení značky CE: Po úspěšném splnění všech předcházejících kroků je vypracováno prohlášení o shodě a zároveň se otevírají dveře k připojení značky CE k výrobku.

  Bezpečnost v prostředí s nebezpečím výbuchu

  Specifická pravidla se pak uplatňují pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobky musí být navrženy s ohledem na integrovanou bezpečnost při výbuchu, a musí projít řádnou analýzou možných provozních závad. Kromě toho musí být výrobky označeny seznamem minimálních údajů, včetně informací o výrobci a označení série.

  Dovozní certifikát pro zboží dvojího použití

  Pro dovoz zboží dvojího užití je nutné získat mezinárodní dovozní certifikát. Žádost o tento certifikát podáváte v případě, kdy plánujete dovážet právě toto zboží. Žádost musí být doprovázena správním poplatkem ve výši 500 Kč, a rozhodnutí o certifikátu je vydáno do 30 dní od podání žádosti. Správu nad dovozen zboží dvojího použití provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Regulace týkající se zboží dvojího užití a procesu připojení značky CE jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a souladu s předpisy. Výrobci a dovozci musí pečlivě dodržovat stanovené postupy a pravidla, aby zajistili bezpečné a legální uvedení výrobků na trh.

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Nikola Vacek, právní praktikantka

  #zbozidvojihopouziti #smernice #bezpecnost #nebezpecivybuchu #dovoz #pravoeu #znaceniCE #oznaceniCE #advokat #modernipravnik #pravnik