×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co je SICAV a k čemu slouží

  kolektivní investování

  Pokud jste někde narazili na pojem SICAV, a že je to poslední dobou čím dál pravděpodobnější, bylo to nejspíš v souvislosti s investicemi. Jedná se totiž o zkratku francouzské Société d´investissement à Capital Variable nesoucí v češtině název „akciová společnost s proměnným základním kapitálem“, která je mantrou kolektivního investování většího množství finančních prostředků. Jak to celé funguje?

  Jde o nástroj společného investování

  SICAV je zvláštním druhem akciové společnosti, který byl do našeho českého právního prostředí zaveden v roce 2013, resp. 2014, a prakticky ihned si získal velkou oblibu investorů. Jde o formu investičního fondu, jehož prostřednictvím lze investovat svoje prostředky jako součást skupiny tvořené spolu s vámi dalšími investory s cílem dosáhnout finančního zisku.

  Vkládány (investovány) mohou být nejen peníze, ale i jiné prostředky, které jsou penězi ocenitelné. Všechny tyto prostředky jsou shromažďovány prostřednictvím vydávání tzv. investičních akcií, které investoři kupují, kdy takto nashromážděné prostředky se následně investují podle předem nastavené investiční strategie. Investor se tedy stává zároveň akcionářem, přičemž toto investování se řídí principem rozložení rizika dané investice ve prospěch jednotlivých vlastníků investičních akcií.

  Pro základní kapitál platí zvláštní pravidla

  V první řadě je třeba si uvědomit, že u SICAV se rozlišuje „základní kapitál“ a „zapisovaný základní kapitál“. První jmenovaný je určený k investování, tudíž jako takový se nezapisuje do obchodního rejstříku, jelikož se neustále mění (odtud akciová společnost „s proměnným základním kapitálem“). Jeho minimální výše činí 1,25 milionu EUR, které musí dosáhnout během 6 měsíců ode dne vzniku fondu, jinak může být fond zrušen. Druhý jmenovaný pojem, jak už jeho název napovídá, se naopak do obchodního rejstříku zapisuje, avšak na rozdíl od klasické akciové společnosti nečiní jeho minimální výše 2 miliony Kč, ale jen 1 Kč (nebo 1 EUR).

  Dále se v souvislosti se základním kapitálem SICAV můžete setkat s povinností vymezení horní a dolní hranice základního kapitálu SICAV. Ty jsou určeny stanovami SICAV a je-li jedné z nich dosaženo, musí být přijato účinné opatření ke zjednání nápravy anebo fond zrušen.

  O peníze se vám stará obhospodařovatel, o zbytek administrátor

  Obhospodařovatel je ten, jehož úkolem je správa prostředků vložených investory, tzn. zejména jejich investování a řízení rizik s tím spojených. Tímto obhospodařovatelem může být SICAV sama nebo (externí) investiční společnost v závislosti na tom, zda jde o SICAV samosprávnou či nesamosprávnou.

  Je-li obhospodařovatelem sama SICAV, může si do svého řízení sama vybrat své lidi, sama určovat investiční strategii a sama podle ní vykonávat vlastnická práva nezávisle na akcionářích (investorech). Pro investory je tato forma SICAV výhodná tím, že tito neručí za její dluhy a mají možnost zapojit se do rozhodování o klíčových otázkách fungování SICAV. Je však potřeba, aby prošla náročným a dlouhým licenčním řízením před ČNB a získala její licenci.

  U nesamosprávné SICAV je obhospodařovatelem nějaká již existující investiční společnost, která už licenci sama má a která bude provádět rozhodnutí podle investiční strategie místo SICAV samotné. Tuto formu SICAV stačí u ČNB pouze zapsat do seznamu, žádné licenční řízení se nekoná.

  Administrátorem je pak ten, kdo zajišťuje vše okolo kromě samotného investování, tj. pravidelné oceňování vloženého majetku investorů, compliance program, řešení stížností investorů a další. I zde platí, že tuto činnost může vykonávat SICAV sama či prostřednictvím investiční společnosti.

  Chcete se dozvědět víc? Pobavme se o tom spolu!

  Zaujala vás struktura SICAV či její fungování? Ať už chcete získat finanční prostředky pro realizaci vlastní investiční strategie či potřebujete kapitál pro vlastní podnikání, anebo jste investor hledající vhodný způsob investování svých prostředků, neváhejte se na nás obrátit – vysvětlíme si pro a proti, najdeme vhodné řešení a pomůžeme vám vše rozjet.

   #sicav  #investice  #akcie  #spolecnost  #administrator  #obhosporadavatel  #kapital  #index  #pravo