×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co dělat, když vás šéf šikanuje aneb bossing na pracovišti

  Šikana od nadřízeného

  Máte pocit, že vás váš nadřízený podrobuje až přehnané kontrole ohledně vašich pracovních povinností a docházky? Chová se k vám arogantně, uráží vás, dotírá či zesměšňuje před kolegy? Cítíte, že v porovnání s ostatními si na vás prostě „zasedl“, ačkoli vůbec netušíte, proč právě vy? Nebo vás snad sexuálně obtěžuje? Pak jste se nejspíš stali obětí šikany na pracovišti neboli tzv. bossingu. Jak v takovém případě postupovat?

  Nenechte si namluvit, že s tím nic dělat nejde

  Vždy se dá něco udělat. Ačkoli pojem bossing není v žádném našem právním předpise nijak definován, přesto právní řád nabízí hned několik způsobů, jak se proti takovému chování nadřízeného bránit. A nejen prostřednictvím zákoníku práce. Ochranu dále nabízí i antidiskriminační zákon, občanský zákoník nebo dokonce trestní zákoník.

  A pokud se nechcete hned ze začátku takříkajíc začít ohánět paragrafy, jsou zde ještě další možnosti. Předně je namístě zkusit uspořádat mezi Vámi a nadřízeným řízenou moderaci (řízený rozhovor třetí osobou), kde si můžete vše narovinu a před svědkem (moderátorem) vyříkat. Stejně tak je možné obrátit se na odbory, fungují-li při vaší firmě, na nejvyšší vedení či např. na Veřejného ochránce práv (ovšem k němu pouze za určitých okolností). Dle našich zkušeností jsou však odbory značně neefektivní a často nečinné a je vhodné řešit toto i jinou cestou.

  Co když to nepůjde po dobrém?

  Jestliže všechny vaše snahy o vyřešení nastalého problému šikany, které se vůči vám váš nadřízený dopouští, nevedly vůbec nikam či snad dokonce celou situaci ještě vyostřily, pak rozhodně nevěšte hlavu. Nejspíš si říkáte, že prostě nadřízenému ulehčíte práci s jeho snahou o to vás z vaší pozice “vyštípat”, sami podáte výpověď a pokusíte se na celou tu nepříjemnou záležitost co nejrychleji zapomenout. Odchod z takovéhoto zaměstnání možná bude momentálně tím jednodušším řešením, jak pro vaše psychické, tak i fyzické zdraví – nicméně útrapy, kterými jste si museli projít, vám takto nahrazeny už nikdy nebudou.

  Proto v takových případech většinou postupujeme tak, že sepíšeme předžalobní výzvu pro bossing adresovanou zaměstnavateli a spolu s ní návrh na sjednání dohody o narovnání a dohody o skončení pracovního poměru. Jelikož při skončení pracovního poměru dohodou z určitých zákonem vyjmenovaných důvodů přísluší zaměstnanci odstupné, bude v takových případech následovat vyjednávání se zaměstnavatelem s cílem získat toto odstupné v takové výši, která se bude vzhledem k okolnostem jevit jako rozumná s ohledem na psychické útrapy způsobené šikanou a taktéž škodu, kterou jste utrpěli např. snížením mzdy.

  Jsou tu však i další možnosti, pokud to „po dobrém“ zkrátka nejde, a to například sepsání trestního oznámení, žaloba na náhradu škody, žaloba na ochranu před diskriminací nebo třeba podnět Inspektorátu práce na zaměstnavatele. Všechny tyto postupy jsou specifické a pro jejich použití je třeba posoudit každý jednotlivý případ zvlášť.

  Sbírejte důkazy

  Dobré je, abyste byli na řešení dané situace již dopředu připraveni, ideálně už od prvního (či dalšího) přímého útoku nadřízeného nebo dokonce ještě před ním, kdy už sami cítíte, že něco není v pořádku. Důkazy jsou důležité, neboť v následujícím eventuálním soudním sporu (a někdy i při samotném vyjednávání se zaměstnavatelem) leží důkazní břemeno právě na vás jakožto zaměstnanci tvrdícím, že jste šikanováni, tzn. vy musíte přesvědčivě prokázat, že jste obětí šikany, sexuálního nátlaku na pracovišti apod.

  Z toho důvodu doporučujeme zálohovat si někam e-mailovou komunikaci, psát si poznámky, sbírat různé důkazní materiály, oslovit kolegy ochotné nevhodné chování nadřízeného vůči vám dosvědčit apod. Neexistuje-li jiná možnost, je pak možné pořídit nahrávku některého rozhovoru, a to i bez vědomí či svolení nahrávané osoby – zde ovšem pozor na práva těchto osob na ochranu jejich osobnosti. Takový důkaz bude použitelným v případech dovozených zákonem a judikaturou, kde se poměřují práva jednotlivých osob.

  Na právníka se obraťte raději dříve, než později

  Šikana na pracovišti není v dnešní době nic nového ani ojedinělého. V krajním případě může skončit i doživotními psychickými problémy a nemožností nalézt nové zaměstnání. Přitom většina obětí nikdy není řádně odškodněna.

  Díky našim zkušenostem v oblasti ochrany zaměstnanců před šikanou na pracovišti v podobě bossingu i s vyjednáváním v této oblasti však nemusíte ze zaměstnání odejít s prázdnou. Vše, co pro to musíte udělat, je pouze vylíčit nám po telefonu či e-mailem, co vás trápí a vybrat si jedno z námi nabízených řešení. Jednoduše, rychle, online. 

  Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme!

  #prace #dohodaoskoncenipracovnihopoměru #konecvpraci #odchazimzprace #bossing #obranaprotibossingu #jakskoncitvpraci #vyhazov #vypoved #vypoveddohodou #vypovednahodinu #zamestnanec #pravo #startup #business #podnikani #smlouva #zamestnavatel #pracovnipravo #advokatpracovnipravo #pracovnipomer #pracovnismlouva #czechlaw #people #advokat #advokatpraha #advokatbrno #modernipravnik #law