×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Dohoda o skončení pracovního poměru – 3 důvody, proč je dohoda nejjistějším způsobem skončení pracovního poměru

  Dohoda o skončení pracovního poměru
  https://youtu.be/qIA4hZz5Hzg

  Pracovní poměr může skončit několika způsoby – některé jsou poklidné, jiné mohou být zase celkem dramatické, nehledě na to, zda při tom stojíte na straně zaměstnavatele, či zaměstnance. Ukončení pracovního poměru dohodou zaměstnavatelům doporučujeme, protože patří právě mezi ty poklidnější a zároveň nejjistější, a to z následujících důvodů:

  Nemusíte na nic čekat

  Dohodu o skončení pracovního poměru můžete uzavřít bez toho, aniž byste se museli ohlížet na nějaké zákonné zákazy či omezení. To je výhodné zejména v případě, kdy je zaměstnanec nebo zaměstnankyně v tzv. ochranné době, tzn. je na mateřské (resp. čerpá mateřskou dovolenou), čerpá rodičovskou dovolenou či je např. dočasně práce neschopný/á. Taktéž se neuplatní výpovědní doba jako u výpovědi.

  Pokud byste totiž jako zaměstnavatel chtěli postupovat třeba cestou výpovědi, ochranná doba by tvořila překážku, kvůli které byste museli se svým záměrem počkat a daného zaměstnance či zaměstnankyni platit dál, i když si to třeba nemůžete (nebo nechcete) dovolit. A to nemluvě ani o situaci, kdy by problémový zaměstnanec by vrcholným představitelem odborů, u kterých je při výpovědi vyžadován souhlas odborové organizace.

  1.  

  Kterýkoli den je ten pravý den

  Pro uzavření dohody o skončení pracovního poměru neexistují žádná striktní pravidla ohledně doby, kdy musí nebo by měla být uzavřena. Lze tak učinit jak v pracovní době, tak mimo ni, ve dnech pracovního klidu i ve svátek. Nemusíte proto být ve stresu jako např. u výpovědi, kde už nějaké ty zákonné nároky na způsob jejího doručení druhé straně naopak jsou.

  V neposlední řadě je rozvázání pracovního poměru možné v dohodě stanovit k jakémukoli dni, není potřeba ohlížet se na žádnou zákonem stanovenou minimální dobu, po kterou pracovní poměr bude muset ještě trvat, dokud nebude definitivně ukončen (u výpovědi tento minimální časový úsek činí dva měsíce) – dohodu ho lze rozvázat okamžitě.

  1.  

  A hlavně – budete mít klid

  To je asi největší přednost dohody o skončení pracovního poměru. Můžete si v ní domluvit prakticky cokoli (zejména výši odstupného) a jelikož se z logiky věci na obsahu musíte oba dva dohodnout, pak byste se neměli bát, že vás někdo požene k soudu s tvrzením, že dohoda je neplatná – u výpovědí je toto naopak velmi běžné. Prokázat neplatnost dohody je dle našich zkušeností extrémně složité a hraničí s nemožností. 

  A protože z naší bohaté zkušenosti v oblasti pracovního práva víme, jak jsou soudní spory v pracovněprávních věcech zdlouhavé, vleklé, nákladné a dokazování v nich je oproti jiným soudním řízením značně komplikované, je uzavření dohody o skončení pracovního poměru něco, co vám můžeme s klidem doporučit jako nejjednodušší variantu pro vás jako zaměstnavatele.

  1.  

  Pozor na důvody dohody

  Až budete uvažovat o dohodě o skončení pracovního poměru, pamatujte na skutečnost, že je velice důležitý důvod skončení pracovního poměru. Dohodu lze uzavřít i bez uvedení důvodu, což je doporučovaný postup. V případě, že byste do dohody uvedli, že končíte pracovní poměr pro důvod, že se ruší zaměstnavatel či jeho část, přemísťuje se nebo je zaměstnanec nadbytečný, vzniká za zákona zaměstnanci nárok na odstupné ve výši 1 až 3 měsíčních mezd. Pokud byste uvedli, že důvodem skončení pracovního poměru dohodou je pracovní úraz, nemoc z povolání nebo skutečnost, že zaměstnanec již nemůže práci konat pro posudek lékaře to zakazující, vznikne zaměstnanci nárok na 12 násobek měsíčních mezd.

  Je ještě jedna věc, na kterou musíte pamatovat – i když její obsah je čistě na vaší domluvě, musí dohoda přece jen mít určitou zákonem předepsanou formu vyžadovanou u všech právních jednání, kterou je třeba dodržet, a to zde, že musí být písemná a minimálně v jednom vyhotovení pro zaměstnance a zaměstnavatele. 

  Je tedy jasné, že uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá a pokud chcete s někým uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, popište nám v bodech, jaké jsou vaše požadavky, a my podle toho dohodu vypracujeme tak, abyste mohli mít klidné spaní.

  Obraťte se na nás, jsme odborníky v pracovním právu a rádi vám pomůžeme! 

  #prace #dohodaoskoncenipracovniho poměru #konecvpraci #odchazimzprace #propustenizamestnance #jakskoncitvpraci #vyhazov #zamestnanec #pravo #startup #business #podnikani #smlouva #zamestnavatel #pracovnipravo #advokatpracovnipravo #pracovnipomer #pracovnismlouva #czechlaw #people #advokat #advokatpraha #advokatbrno #modernipravnik #law