×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co je to domovní svoboda a kdy se dopustíte jejího porušování?

  Dopustili jste se porušování domovní svobody?

  Co je to domovní svoboda a kdy se dopustíte jejího porušování?

  Domovní svoboda je zaručena Listinou základních práv a svobod, která ve svém čl. 12 stanovuje nedotknutelnost obydlí, do kterého je možné vstoupit pouze se souhlasem toho, kdo v něm bydlí. Výjimky z nedotknutelnosti obydlí pak představují zákonem dovolené zásahy, které jsou nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých, pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku, případně zásah ve formě domovní prohlídky pro účely trestního řízení. 

  Porušování domovní svobody je trestným činem, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného a tam neoprávněně setrvává. Kromě neoprávněného vniknutí a neoprávněného setrvání v obydlí jiného, může dojít také k naplnění dalších znaků, jako je užití násilí, pohrůžky bezprostředního násilí či překonání překážky (např. přelezení plotu či rozbití nebo otevření okna), které podmiňují použití vyšší trestní sazby. 

  Ochrana před porušováním domovní svobody se však nevztahuje pouze na majitele obydlí, ale například také na nájemce. Pokud jste tedy pronajímatelem a dostali jste se do situace, kdy se nájemce Vaší nemovitosti nehodlá ani po podané výpovědi z nájmu odstěhovat, nemovitost dál užívá bez nájemní smlouvy a neplatí za toto užívání nájem, mějte na paměti, že ani v takovém případě nemůžete do nemovitosti bez dalšího vstoupit a nájemce vystěhovat. 

  Pokud se nacházíte v takové situaci, či v situaci, kdy byla porušena Vaše domovní svoboda, obraťte se na odborníky z advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz! Víme, jaké kroky učinit tak, aby byla Vaše práva náležitě ochráněna. 

  Kontaktujte nás již dnes, rádi Vám pomůžeme!  

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Barbora Janáčková, právní praktikant

  #domovnisvobada #svoboda #domov #obydli #nemovitost #pronajimatel #najemce #trestnycin #trestnirizeni #advokat #modernipravnik #pravnik #nedotknutelnost