×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Co dělat, když se mi stane pracovní úraz?

  Stal se mi pracovní úraz, jak postupovat?

  Co dělat, když se mi stane pracovní úraz?

  Jako pracovní úraz chápeme poškození zdraví, které se stalo nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů a při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi. Působením zevních vlivů je pak zapotřebí rozumět například pád, uklouznutí či v závažnějších případech také přejetí manipulačním prostředkem a další.

  Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnavatel na druhou stranu musí zajistit odpovídající podmínky, prostředky ochrany a obecně bezpečné prostředí pro výkon zaměstnání.

   

  Povinnosti zaměstnance

  Podstatné je daný úraz vždy ohlásit. Ne že by právo na kompenzaci zanikalo při neohlášení, ale jako zaměstnanec výrazně oslabujete svoji pozici při dokazování, že se váš úraz opravdu stal při plnění pracovních úkolů. Čím delší doba od úrazu uplyne, tím těžší bude pracovní úraz pro zaměstnance prokázat, obzvlášť pokud nebyl přítomen žádný další svědek.

   

  Povinnosti zaměstnavatele

  Zaměstnavatel si vždy musí vést knihu úrazů, kde je povinen vést evidenci o všech úrazech. K úrazům, které způsobily pracovní neschopnost delší než pět kalendářní dnů nebo úmrtí zaměstnance pak zpracovává i záznam o úrazu, který zasílá příslušnému inspektorátu práce.

  Zajímavější je ale jistě téma odškodnění zaměstnance. V zásadě existuje pět druhů náhrad, kterými jsou:

  • náhrada za ztrátu na výdělku (po dobu pracovní neschopnosti a případně po skončení),
  • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • jednorázová náhrada nemajetkové újmy (pro členy rodiny v případě trvalejších následků),
  • náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením (doktoři, fyzioterapie, lázně…),
  • náhrada za věcnou škodu (poškozené oblečení, telefon…).

   

  Nebojte se říct si o pomoc

  V případě pracovního úrazu vždy ohlašujte takový úraz co nejdříve. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem. Pokud se ani tak zaměstnavateli nebude chtít náhradu vyplácet, nebojte se obrátit na náš zkušený tým odborníků, který vám rád v takové složité životní situaci pomůže.

   

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz, a Ondřej Podliska, právní praktikant