×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Převedení zaměstnance na jinou pozici

  Převedení na jinou pozici

  Stalo se vám, že vás v práci převedli na jinou pozici? Jste s novou pozicí nespokojení a máte pocit, že se váš zaměstnavatel odchýlil od práce uvedené v pracovní smlouvě? V některých případech má zaměstnavatel právo vás na jinou pozici převést, nicméně ve většině situací pouze využívá vaší neznalosti zákonné úpravy. Přečtěte si proto pozorně, na co má zaměstnavatel právo a kdy je čas se začít bránit.

  Kdy se převedení nevyhnete?

  Zákoník práce jasně říká, že druh práce, který je uveden v platně uzavřené pracovní smlouvě, nesmí být měněn. Nicméně mohou nastat situace, kdy tento zákonný požadavek dodržet nelze, a v takovém případě zákon zaměstnavateli přímo nařizuje, aby se od tohoto pravidla odchýlil. Zaměstnavatel tak musí učinit tehdy, pokud nastane některá z následujících podmínek:

  1. Zaměstnanec pozbyl na základě lékařského posudku způsobilost nadále konat současnou práci.
  2. Na základě lékařského posudku nesmí zaměstnanec vykonávat současnou práci z důvodu pracovního úrazu, onemocnění z povolání, nebo pokud mu toto onemocnění hrozí.
  3. Pokud těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, či matka dítěte (mladšího než 9 měsíců) koná práci, která ji ohrožuje.
  4. V případě, že těhotná žena, kojící žena či matka dítěte (mladšího než 9 měsíců), která pracuje v noci, o to zaměstnavatele požádá.
  5. Pokud zaměstnanec vykonává noční práci a na základě lékařského posudku již ze zdravotních důvodů není schopen práci v noci vykonávat.
  6. Na základě lékařského posudku či rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (např. hygiena) v zájmu ochrany jiných osob před infekčním onemocněním.
  7. Nebo v dalších případech, kdy tak rozhodne soud, správní úřad či jiný státní orgán nebo orgán územního samosprávného celku (obce, kraje).
  8.  

  A kdy je to v moci zaměstnavatele?

  Ve výše uvedených případech je k vašemu převedení na jiný druh práce zaměstnavatel přímo povinen. Existují však situace, kdy tak zaměstnavatel činit nutně nemusí a záleží pouze a jen na něm, zda vás na jiný druh práce převede, či ne. Konkrétně se jedná o případy, kdy

  • Dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivých pracovních výsledků, které nebyly ani na výzvu odstraněny.
  • Dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro závažné porušení jeho pracovních povinností.
  • Je proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení, a to na základě úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění jeho pracovních úkolů.

  Určité specifikum z těchto pravidel představují mimořádné a živelní události, kdy má zaměstnavatel možnost zaměstnance převést pouze na určitou omezenou dobu. Zaměstnance má pravomoc převést v případě, že si myslí, že jeho součinnost pomůže odvrátit hrozící nehodu, popř. zmírnit její bezprostřední následky. Ale jak již bylo řečeno, toto převedení by mělo být jen na dobu nezbytně nutnou a následně by se zaměstnanec měl vrátit na svou původní pozici.

  Nezoufejte – zaměstnavatelovy kompetence nejsou neomezené!

  Při samotném převádění nejsou zaměstnavatelovy kompetence neomezené. Zaměstnavatel by měl brát v potaz, aby nový druh práce byl pro zaměstnance vhodný, a to zejména z hlediska jeho kvalifikace, zdravotního stavu a schopností. Pokud máte tedy pocit, že nová pozice neodpovídá některým z těchto kritérií, je opět dobré sáhnout po právní pomoci advokáta.

  Jaké mzdové ohodnocení můžete při převedení očekávat?

  Další chyby, kterých se zaměstnavatelé často dopouští, je přizpůsobení mzdy vaší aktuální pozici a dál nic. Ve většině případů vám však náleží po dobu převedení ještě navíc doplatek, který dorovnává výši vašeho původního příjmu. Konkrétně vám tak doplatek náleží, pokud jste byli převedeni:

  1. Na základě nemoci z povolání nebo protože vám nemoc z povolání hrozí.
  2. Z důvodu infekčního onemocnění, které ohrožuje další osoby.
  3. Kvůli odvrácení mimořádné nebo živelní události.
  4.  

  V převedení a přeložení je rozdíl

  Tyto pojmy se mohou lehce zaměnit, ačkoli jejich obsah rozhodně není totožný. Převedením je myšleno přesun zaměstnance z jedné pozice na druhou, avšak vše v rámci jednoho sjednaného místa výkonu práce. Přeložení na druhou stranu znamená, že daný zaměstnanec se bude muset přesunout a práci vykonávat v místě jiném než sjednaném v pracovní smlouvě.

  Jelikož však převedení na jinou pozici může jít ruku v ruce s přeložením, je nutné si na tento pojem dávat dobrý pozor – zatímco převedení proti vaší vůli je z některých důvodů přípustné, u přeložení se takto postupovat nedá. Je zcela logické, že zaměstnanci nelze neustále měnit místo pracoviště vždy podle aktuální situace, jelikož lze předpokládat, že zaměstnanec má na původním místě vytvořené jisté zázemí. Přeložení tak vždy vyžaduje váš souhlas a není proto přípustné, aby vás zaměstnavatel nutil k výkonu práce z jiného místa, pokud to vy sami nechcete.

  Případů, které vedou k převedení, není málo, a proto zaměstnanec nemusí zpočátku rozeznat, zda je v právu či nikoliv. Pokud máte podezření, že s vámi není zacházeno v mezích zákona, neváhejte se na obrátit na nás nebo naši právní poradnu a my vám s vaším problémem rádi pomůžeme.

   #zamestnanec  #prevedeni  #pozice  #pracovnipravo  #pravo  #personalistika  #spolecnost  #firma  #pracovnipravo  #mzda  #ohodnoceni  #zamestnavatel  #pracovni  #presunuti