VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Kdy se jako OSVČ pustit do vedení účetnictví a kdy se vyplatí daňová evidence?

Jako osoba samostatně výdělečně činná si v zásadě můžete vybrat, zda vést účetnictví či zda daňovou evidenci. Výjimku tvoří snad jen situace, kdy splníte kritéria zákona o účetnictví a stanete se účetní jednotkou. Kdy si tedy vybírat nemůžete? A pokud můžete, co je pro vás výhodnější?

Vedení účetnictví

Povinnost vést účetnictví mají ze zákona ti podnikatelé, kteří jsou účetními jednotkami. V případě OSVČ půjde o podnikatele, kteří:

  • jsou zapsaní v obchodním rejstříku,
  • překročí určitý zákonem stanovený obrat (dle zákona o dani z přidané hodnoty 25 mil. Kč) za bezprostředně předcházející kalendářní rok,
  • jsou současně sdružení ve společnosti, v níž je alespoň jeden společník účetní jednotkou,
  • se pro to být účetní jednotkou a vést tak účetnictví rozhodli dobrovolně.

Při vedení účetnictví je stěžejní poměr nákladů a výnosů, kdy náklady hospodářský výsledek podnikání snižují (náklady na tvorbu rezervy, spotřebované nákupy, nakoupené služby) a výnosy naopak hospodářský výsledek podnikání zvyšují (tržby z prodejů, získané úroky).

 Vedení daňové evidence

Daňová evidence zahrnuje data o příjmech a výdajích, majetku a dluzích, a slouží k stanovení základu daně. Pokaždé, když dojde z vaší strany ke splacení závazku, vznikne výdaj. Dojde-li naopak k tomu, že někdo svůj dluh splatí vám (např. uhrazením faktury za vámi dodanou službu), pak vám vznikne příjem.

V čem spočívá rozdíl mezi vedením účetnictví a daňovou evidencí?

Ten hlavní rozdíl nespočívá v ničem jiném než ve způsobu zjištění základu daně a v konečném důsledku ve výši této daně. Jak již bylo naznačeno výše, při vedení účetnictví je stěžejní rozdíl mezi vašimi výnosy a náklady, kdežto při vedení daňové evidence jde o rozdíl mezi výnosy a náklady.

Tento rozdíl je významný zejména z toho důvodu, že pokud byste jakožto fyzická osoba – podnikatel vedli účetnictví, aniž byste k tomu byli výslovně povinni, mohl by základ vaší daně být mnohokrát vyšší, než kdybyste vedli daňovou evidenci. Důvod je prostý – zatímco do výpočtu základu u daňové evidence se nezapočítávají např. sice již vystavené, avšak neuhrazené faktury, do výpočtu základu u vedení účetnictví se tyto započítávají. A věřte, že rozdíl pak může být celkem značný.

Raději se poraďte, ať vás potom tato čísla nepříjemně nezaskočí

Vše s vámi důkladně probereme, vysvětlíme vám všechna pro i proti obou přístupů, a to zejména s ohledem na vaši konkrétní situaci a vše vám pomůžeme nastavit – jak po účetní či daňové, tak po právní stránce. Kontaktujte nás, rádi s vámi budeme spolupracovat!