VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Kdy se jako OSVČ pustit do vedení účetnictví a kdy se vyplatí daňová evidence?

Jako osoba samostatně výdělečně činná si v zásadě můžete vybrat, zda vést účetnictví či zda daňovou evidenci. Výjimku tvoří snad jen situace, kdy splníte kritéria zákona o účetnictví a stanete se účetní jednotkou. Kdy si tedy vybírat nemůžete? A pokud můžete, co je pro vás výhodnější?

Vedení účetnictví

Povinnost vést účetnictví mají ze zákona ti podnikatelé, kteří jsou účetními jednotkami. V případě OSVČ půjde o podnikatele, kteří:

 • jsou zapsaní v obchodním rejstříku,
 • překročí určitý zákonem stanovený obrat (dle zákona o dani z přidané hodnoty 25 mil. Kč) za bezprostředně předcházející kalendářní rok,
 • jsou současně sdružení ve společnosti, v níž je alespoň jeden společník účetní jednotkou,
 • se pro to být účetní jednotkou a vést tak účetnictví rozhodli dobrovolně.

Při vedení účetnictví je stěžejní poměr nákladů a výnosů, kdy náklady hospodářský výsledek podnikání snižují (náklady na tvorbu rezervy, spotřebované nákupy, nakoupené služby) a výnosy naopak hospodářský výsledek podnikání zvyšují (tržby z prodejů, získané úroky).

 Vedení daňové evidence

Daňová evidence zahrnuje data o příjmech a výdajích, majetku a dluzích, a slouží k stanovení základu daně. Pokaždé, když dojde z vaší strany ke splacení závazku, vznikne výdaj. Dojde-li naopak k tomu, že někdo svůj dluh splatí vám (např. uhrazením faktury za vámi dodanou službu), pak vám vznikne příjem.

V čem spočívá rozdíl mezi vedením účetnictví a daňovou evidencí?

Ten hlavní rozdíl nespočívá v ničem jiném než ve způsobu zjištění základu daně a v konečném důsledku ve výši této daně. Jak již bylo naznačeno výše, při vedení účetnictví je stěžejní rozdíl mezi vašimi výnosy a náklady, kdežto při vedení daňové evidence jde o rozdíl mezi výnosy a náklady.

Tento rozdíl je významný zejména z toho důvodu, že pokud byste jakožto fyzická osoba – podnikatel vedli účetnictví, aniž byste k tomu byli výslovně povinni, mohl by základ vaší daně být mnohokrát vyšší, než kdybyste vedli daňovou evidenci. Důvod je prostý – zatímco do výpočtu základu u daňové evidence se nezapočítávají např. sice již vystavené, avšak neuhrazené faktury, do výpočtu základu u vedení účetnictví se tyto započítávají. A věřte, že rozdíl pak může být celkem značný.

Raději se poraďte, ať vás potom tato čísla nepříjemně nezaskočí

Vše s vámi důkladně probereme, vysvětlíme vám všechna pro i proti obou přístupů, a to zejména s ohledem na vaši konkrétní situaci a vše vám pomůžeme nastavit – jak po účetní či daňové, tak po právní stránce. Kontaktujte nás, rádi s vámi budeme spolupracovat!
  Připravili jsme si pro Vás dárek

  Návod na vymáhání pohledávek

  Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat právní novinky

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE