×

  Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit.

  Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE.

  loading

  Jak vést evidenci pohledávek?

  Evidence pohledávek je základem úspěchu.

  Jak vést evidenci pohledávek?

  Evidence pohledávek je součástí daňové evidence, v rámci které se sledují příjmy odděleně od evidence majetku. Vedení evidence pohledávek pak slouží zejména jako přehled o tom, jaké pohledávky vlastníte, v jaké výši a vůči komu tyto pohledávky máte.

  Co to jsou pohledávky?

  Pohledávka představuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, kterým je právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá, avšak nejčastěji se setkáváme s pohledávkou peněžitou.

  Pohledávky pak vznikají zejména na základě právního jednání, kterým může být smlouva kupní, nájemní, nebo také smlouva pojistná. Pohledávkou v praxi pak bude například odměna za poskytnuté služby či zapůjčené peněžní prostředky.

  Proč je zapotřebí vést evidenci pohledávek?

  Evidence pohledávek je důležitá především z důvodů vymáhání pohledávek. Řádné vedení evidence Vám pomůže, abyste nepropásli lhůtu k plnění či žádání nároku. Pohledávku je po uplynutí splatnosti nutné začít vymáhat co nejdříve, a to zejména z důvodu jejího možného promlčení. K promlčení pohledávky si pak přečtěte následující článek.

  Velkým důvodem pro vedení evidence pohledávek je také jejich přehlednost a časová posloupnost. Na evidenci bývá zpravidla vytvořen speciální program IT specialistou nebo programátorem, a to podle potřeby firmy nebo věřitele. Evidenci lze vést i v listinné formě, v podobě knihy pohledávek. Systém evidence je velice důležitý především pro rozvoj firmy či společnosti, a pro udržení a přehled aktiv takového podnikatele. Správná a přehledná evidence pak také poslouží pro účely daňové kontroly, kdy s řádným vedení evidence pohledávek nemusíte mít žádné obavy z případných problémů.

  Pokud však chcete mít jistotu, že evidenci pohledávek vedete tak, jak máte, neváhejte a obraťte se na odborníky z advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz. Náš tým specialistů, složený jak z daňových poradců, účetních, tak advokátů, Vám zaručí, že s vedením evidence Vašich pohledávek nenastanou žádné problémy.

  Jak na vedení takové evidence?

  Pro zpracování účetnictví existují různé cesty, tou nejlepší je však obrátit se na odborníka, který Vám evidenci či vedení účetnictví přizpůsobí na míru. Vedení účetnictví či daňové evidence je Vaší povinností. Dbejte tak na jejich řádnost a správnost tak, abyste se nedostali do problémů.

  Samotná evidence pohledávek se pak vede v knize pohledávek, případně v několika knihách, v závislosti na činnosti podnikatele a v závislosti na jednotlivých činnostech dlužníků. V knize pak zachycujte své nároky takovým způsobem a v takovém uspořádání, abyste je průkazně mohli doložit finančnímu orgánu. 

  Jakým způsobem bychom měli pohledávky evidovat?

  Právní řád přesnou formu evidence pohledávek nestanovuje. Není tak důležité, jakou formu evidence si zvolíte, nýbrž to, aby taková evidence pohledávek byla přehledná, a bylo z ní možné jednoduše zjistit kdo a kolik Vám dluží. Je tedy na zcela Vás, zda-li si pro vedení pohledávek zvolíte excelovou tabulku či papírovou knihu.

  Podstatné však je, aby Vaše evidence pohledávek obsahovala informace, kterými jsou zejména:

  • o jakou pohledávku se jedná,
  • jaká je výše takové pohledávky,
  • kdo Vám pohledávku dluží,
  • a datum, ke kterému pohledávka vznikla.

  Obsahem evidence jsou pak pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky z poskytnutých záloh, pohledávky z poskytnutých půjček, pohledávky, které nelze uvést v ostatní evidenci (jako jsou například splátky leasingu) či pohledávky ze šeku vystaveného podnikatelem.

  Obraťte se na odborníka!

  Pokud si i po přečtení tohoto článku nevíte s evidencí Vašich pohledávek rady, obraťte se na naše odborníky z advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz! Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy, případně za Vás daňovou evidenci či účetnictví rádi povedeme.


  Naši specialisté s týmu daňových poradců, účetních a advokátů Vám rádi poskytnou své komplexní služby tak, abyste se mohli bezstarostně věnovat svému podnikání. Neváhejte, a kontaktujte nás již dnes!

  Autor: Mgr. Petr Uklein, vedoucí advokát advokátní kanceláře ModerniPravnik.cz a Michaela Bílá, právní praktikant

  #pravo #dluh #pohledavka #evidence #penize #veritel #dluznik #splatnost #identifikace #majetek #ucetnictvi #pravoonline