MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Odhláška zaměstnance u OSSZ – pozor, čekají nás změny!

Kdy se jako OSVČ pustit do vedení účetnictví a kdy se naopak vyplatí daňová evidence?

Mezi vaše povinnosti coby zaměstnavatele ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení patří povinnost ohlásit kromě nástupu zaměstnance do práce také den skončení jeho pracovního poměru, a to elektronicky a do 8 kalendářních dní od tohoto posledního dne jeho zaměstnání. Ve způsobu provedení odhlášky nyní díky novele zákona o nemocenském pojištění dojde od 1. 4. 2022 ve mzdové praxi k určitým změnám. Čeho se tyto změny dotknou?

Náležitosti odhlášky

Novela zákona se snaží oprostit zaměstnavatele od povinnosti vydávat odcházejícím zaměstnancům mířícím na úřad práce potvrzení. Potvrzení sloužící k posouzení jejich nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo k prokázání vyplacení odstupného.

Do odhlášky se tak bude zapisovat druh zaměstnání, doba jeho trvání, doba důchodového pojištění. Také průměrný (nebo pravděpodobný) měsíční čistý výdělek zaměstnance, zda má nárok na odstupné a zda mu bylo již vyplaceno. Důvod a způsob skončení jeho pracovního poměru. Lhůta pro podání přihlášky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení se nijak nemění.

Sankce za nepodání odhlášky či za nedodržení termínu podání

Doporučujeme si stanovenou osmidenní lhůtu pro podání odhlášky důsledně hlídat. V případě jejího prošvihnutí se totiž bude jednat o přestupek. A bude vám hrozit sankce hned od dvou úřadů – správy sociálního zabezpečení a inspekce práce.

Za nepodání odhlášky, tj. za neoznámení skončení pracovního poměru příslušné OSSZ, vám hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč. Za to samé vám od oblastního inspektorátu práce hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč. U inspektorátu práce se proviníte i tím, že odhláška nebude obsahovat zákonem (tedy i touto novelou) požadované údaje.

Zúčtování mzdy končícího zaměstnance bude o něco větší fuška

Vzhledem k celkem nepříjemným výším sankcí hrozícím za nepodání odhlášky. Za její chybné vyplnění bude na místě věnovat odcházejícím zaměstnancům z hlediska mzdové agendy zvýšenou pozornost. Zejména pak správnému určení průměrného čistého měsíčního výdělku, jehož stanovení není zrovna jednoduchá záležitost.

Se vším vám rádi pomůžeme, ve mzdách a mzdové agendě se vyznáme jak z účetního a daňového, tak z právního hlediska. Pokud potřebujete pomoc odborníka, budeme rádi, když nás kontaktujete. Těšíme se na vás!
    Připravili jsme si pro Vás dárek

    Návod na vymáhání pohledávek

    Jako bonus Vám budeme pravidelně zasílat právní novinky

    Od odebírání se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. Děkujeme, že souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a veškeré další informace naleznete ZDE