OBCHODNÍ PRÁVO

Jsme odborníci na obchodní právo, sami podnikáme a víme dobře, co denně řešíte. Pokud tedy hledáte odborníka na jakoukoli smluvní dokumentaci, např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, obchodní podmínky a mnohé další, pak jste tu správně. Umíme nejen dobře nastavit smlouvy, ale také řešíme problémy se zákazníky, dodavateli nebo s úřady. S tímto a s mnohým dalším Vám pomůže náš specialista – advokát na obchodní právo.

Odborníci na obchodní právo. Pomůžeme vám se sestavením smluv, ale i řešením problémů se zákazníky, dodavateli, nebo úřady.

Víme, jak je obtížné se správně orientovat v právním řádu a rádi za Vás převezmeme řešení všech právních problémů, ať už jste živnostník či firma. Poskytujeme komplexní služby v oblasti podnikání a řešení dotáhneme do konce. S našimi cenami to navíc bude velice zajímavé a výhodnější, než zaměstnávat právníka. Zajímá nás Váš business model a díky tomu Vám nastavíme ty nejlepší smlouvy na míru.

 • analýza problému a návrh řešení
 • sepis a revize smluvní dokumentace Vašeho podnikání, ať už s dodavateli
 • zákazníky či jinými osobami
 • řešení sporů se zákazníky nebo dodavateli
 • právní poradenství
 • vyjednávání smluv
 • aktualizace o legislativní změny
 • zastupování před úřady a jednání
 • založení firem, fúze a akvizice, převody obchodních podílů
 • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů
 • zastupování při jednáních s protistranou
 • vymáhání pohledávek
 • příprava pracovně právní dokumentace a pracovních předpisů
 • dluhopisy, směnky a finanční transakce
 • IT právo, právo autorské a průmyslové (ochranné známky, patenty, atd.)
 • analýza firmy před tím, než si ji koupíte (Due Dilligence)
 • neetické jednání konkurence (nekalá soutěž)
 • startupy, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • a mnohé další